Szefem komendy policji w Łęcznej został mł. insp. Paweł Paździor. Dotychczasowy komendant Jarosław Bryl, został odwołany i będzie teraz pracował w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

Z tej okazji w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków komendanta powiatowego w Łęcznej mł. insp. Pawłowi Paździorowi. Wprowadzenia dokonał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie insp. Mariusz Siegieda. Dotychczasowemu komendantowi łęczyńskiego garnizonu - insp. Jarosławowi Brylowi powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Nowy szef łęczyńskich policjantów w policji służy od 26 lat. Swoją karierę zawodową zaczynał w pionie prewencji na jednym z lubelskich komisariatów. Od 2014 roku piastował stanowisko zastępcy komendanta miejskiego w Lublinie.

Podczas tej samej uroczystości kierownictwo jednostki pożegnało I zastępcę komendanta powiatowego w Łęcznej - nadkom. Jacka Deptusia. Zgodnie z rozkazem komendanta wojewódzkiego w Lublinie od 1 sierpnia 2018 roku powierzono mu pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego w Lublinie.

Łęczna 9 sierpnia

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876