W październiku 2017 roku gmina Puchaczów (o czym informowaliśmy) otrzymała unijną dotację w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś 2014-2020 na odnowienie dwóch dworków. Na Białorusi zostanie odnowiony dwór polskiego patrioty z XVIII wieku – Tadeusza Rejtana, w Polsce, w gminie Puchaczów dworek znanej rodziny Lachertów, wybitnych polskich architektów.

Gmina Puchaczów już przygotowuje się do realizacji unijnego projektu. Gmina wkrótce odbierze 30-mieszkaniowy budynek socjalny w Ciechankach-Kolonii. Mieszkania te o powierzchni od 23 do 30 metrów kwadratowych są w gminie bardzo potrzebne. Trafi do nich m.in. sześć rodzin aktualnie mieszkających w dworku Lachertów oraz kilka z dworskich przybudówek. Dzięki temu w zabytkowym obiekcie na wiosnę będzie mógł rozpocząć się gruntowny remont. Zabytkowe zabudowania zostaną odnowione, a 10-hektarowy park ogrodzony.

Dworek znajduje się w Ciechankach łańcuchowskich, nazywanych tak od 1827 r. Wcześniej, ok. 1626 r. Ciechanki były dużą wsią na 23 półłankach. Od II połowy XVII do końca XVIII w. była to kolejno posiadłość: Noskowskich, Suchodolskich, Spinków, Suffczyńskich i Popławskich. Okres międzywojenny to rozwój majątku, który stał się własnością rodu Lachertów. W tym czasie architekt Bohdan Lachert przebudował w duchu modernistycznym dwór swojego ojca Wacława. Majątek po II wojnie światowej został przez komunistów poddany kolektywizacji.

Po stronie białoruskiej remontowany będzie natomiast obiekt w Gruszówce (Hruszówce). Odnowiony zostanie zespół parkowo-dworski wraz z kaplicą grobową związany z rodziną Rejtana.

To obiekt o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym dla polskiego społeczeństwa. Znany od XVI wieku jako majątek rodu Radziwiłłów. Od połowy XVII w. do 1939 roku nieprzerwanie Hruszówka (Gruszówka) pozostawała własnością polskiej rodziny szlacheckiej Reytanów. W Hruszówce 20 sierpnia 1742 urodził się, a 8 września 1780 zmarł – Tadeusz Rejtan, uczestnik konfederacji barskiej, polski patriota. To on będąc w 1773 roku posłem województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie stawił bohaterski opór przeciw skonfederowaniu Sejmu Rozbiorowego, co uznawane jest za jedną z ostatnich pozytywnych prób zastosowania liberum veto. Postać Reytana zna każdy Polak, albo powinien znać, ze słynnego obrazu Matejki namalowanego w 1866 roku. Ostatnim męskim potomkiem tego rodu był Józef Reytan zmarły w 1910. Do II wojny światowej właścicielką majątku była jego żona, Alina z Hartinghów Reytanowa, wywieziona w 1939 przez okupacyjne władze rosyjskie na Sybir, skąd zwolniona zmarła z wycieńczenia w 1945. Majątek w Gruszówce był przez dziesiątki lat centrum kulturalnym rejonu lachowickiego. Gościli tu między innymi Julian Ursyn Niemcewicz, Napoleon Orda, Eliza Orzeszkowa, Jan Bułhak.

Gmina Puchaczów czeka teraz na mobilizację po stronie białoruskiej i podpisanie umowy. Prace, w zależności od rozstrzygnięcia przetargów, powinny ruszyć w kwietniu.

Łęczna 3 marca

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876