W ostatnich dniach projektanci opublikowali informację z proponowanym przebiegiem linii kolejowej od lotniska, aż po kopalnię Bogdanka. Mieszkańcy gminy Łęczna i Puchaczowa pilnie śledzili te informacje. Dla części z nich realizacja ogromnej inwestycji będzie oznaczała przeprowadzę dla innych rozdzielenie pól.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla nowego połączenia kolejowego między Lublinem, a Łęczną podpisały na początku lutego. Wartość inwestycji to kilkaset milionów złotych.
Mieszkańcy Łęcznej zyskają wygodny dojazd do stolicy województwa w ok. 40 minut. Budowa wpłynie na poprawę przewozów towarowych – nowa linia obejmuje także odcinek od Łęcznej do Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Łącznie w ramach projektu powstanie 25 km jednotorowej zelektryfikowanej linii.
Zaplanowano, że pociągi zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach - Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna Stara Wieś, Turowola, Puchaczów, Bogdanka. Szacowana wartość budowy nowej zelektryfikowanej linii kolejowej Lublin– Łęczna/LW Bogdanka to ok. 736 mln zł netto, z czego dokumentacja projektowa wynosi 9,5 mln zł netto.
Obie dokumentacje projektowe mają powstać do I kwartału 2027 roku. Wykona je firma Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
Województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu Kolej + łączna wartość projektów w regionie to ok. 3,5 mld zł. Na Lubelszczyźnie do realizacji zakwalifikowano 5 projektów obejmujących utworzenie nowego połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/KW Bogdanka, rewitalizację połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa, elektryfikację linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zamość Szopinek wraz z odbudową i elektryfikacją łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada, budowę linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj oraz elektryfikację linii Łuków – Lublin Północny.
Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jak zapewnia PKP jego realizacja przyniesie poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

BB

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876