Po raz osiemnasty redakcja Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł uhonorowała podmioty, których aktywność ma istotny i pozytywny wpływ na naszą gospodarkę, a w szczególności przemysł.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. już kolejny raz został wyróżniony tytułem „Tego, która zmienia polski przemysł”. Lubelska kopalnia została uhonorowana za racjonalne decyzje inwestycyjne, stanowiące wzór sprawności i odporności na zawirowania koniunktury. W uzasadnieniu podkreślono też, że „w listopadzie 2017 roku minęło 35 lat od uruchomienia pierwszej ściany wydobywczej w Bogdance, która zapoczątkowała przemysłową eksploatację węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. (...) Od 2009 roku Bogdanka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, a od października 2015 roku wchodzi w skład Grupy Enea będąc przykładem transparentnie i efektywnie funkcjonującego powiązania między górnictwem a energetyką.Model realizowany konsekwentnie przez Bogdankę, dobrze wpisując się w realia polskiej gospodarki, dowodzi, że wydobycie węgla może być działalnością rentowną w ramach w pełni wolnego i konkurencyjnego rynku."

Odbierający to zaszczytne wyróżnienie Sławomir Karlikowski powiedział - To wyróżnienie jest szczególnie cenne, bo obejmuje nie jednorazowy sukces, ale 20 lat działalności. Przeszliśmy trudną drogę, były czasy, gdy LWB była wpisana na listę kopalń do likwidacji. Dziś jesteśmy członkiem grupy Enea, mamy zapewniony zbyt i stabilną sprzedaż, możemy skoncentrować się na poszerzeniu bazy wydobywczej.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876