Wody Polskie - państwowy regulator, zatwierdzał taryfę za wodę i ścieki w Łęcznej. Miało to powstrzymać podwyżki, a wyszło jak wyszło i czeka nas blisko 5 procentowa podwyżka cen.

Woda i ścieki podrożeją łącznie z obecnych 10,65 zł. brutto za metr sześcienny do 11,18 zł. brutto (10,35 netto) Nowe stawki zaczęły obowiązywać od 11 lipca. Znacząco wzrosła też opłata abonamentowa do 25,13 zł brutto za pobór wody oraz 30,11 zł brutto za odprowadzanie ścieków.

Nowe taryfy zostały zatwierdzone na trzy lata i przewidują dalszą indeksację cen o wskaźnik inflacji i wzrost kosztów także w przyszłym i kolejnym roku.

Obecnie taryfy opłat za wodę i ścieki są ustalane na podstawie nowych przepisów taryfowych raz na trzy lata, to niestety też ma wpływ na ceny, bo przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne muszą w swoich wyliczeniach uwzględniać np. prognozy podwyżek cen energii, wzrost podatków, wydatki inwestycyjne, wydatki na konserwację i utrzymanie w ruchu urządzeń i to w tak długim okresie. Poprzedni system, w którym samorządy co roku same regulowały ustalanie tych opłat, był w przypadku Łęcznej bardzo ekonomiczny, a nadzór ogólnokrajowego „regulatora rynku” nie wniósł nic dobrego.

- Dołożyliśmy wszelkich starań, aby obciążenia dla mieszkańców były jak najmniejsze, przy założeniu jednak, że zapewnione musi być bezpieczeństwo i niezawodność świadczonych usług - mówi Marek Martyn, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.. A tu trzeba mieć głównie na uwadze koszty stałe utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które nie są od nas zależne i stale rosną, myślę tu o opłatach np. za energię elektryczną, podatkach itp. Wody Polskie przyjęły zaproponowane przez nas ceny i stawki opłat za świadczone usługi w zakresie wydobywania, uzdatniania i dostarczania wody oraz przyjmowania i oczyszczania ścieków, uwzględniające lokalne uwarunkowania na poziomie gwarantującym samofinansowanie się i jednocześnie realizację zamierzeń związanych z konieczną modernizacją i odtworzeniem urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

 

Łęczna 26 lipca

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876