Budżet obywatelski Świdnika

Mieszkańcy Świdnika wybrali projekty, które miasto będzie realizować w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział około 5 tys. mieszkańców, wybrano 12 projektów, z których największe poparcie uzyskał wniosek „Z piątką bez barier”, czyli budowa strefy rehabilitacyjno-rekreacyjno-sportowej w ogrodzie Przedszkola Integracyjnego nr 5.

Na projekt w przedszkolu oddano łącznie 789 ważnych głosów. Dzięki temu powstanie tam mini Orlik, a obok boiska z bieżnią. Na placu zabaw zostanie ustawionych kilkanaście przyrządów do rehabilitacji i zabawy. Wśród nich m.in. specjalna huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach. Ważne, że z tej strefy korzystać będą mogli nie tylko wychowankowie Przedszkola Integracyjnego nr 5, ale również dzieci z całego osiedla. Całość ma kosztować 150 tys. zł.

Łącznie mieszkańcy Świdnika w ramach budżetu obywatelskiego mogli rozdysponować 1 mln zł. Ostatecznie spośród 40 projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane (pod kątem wykonalności i zgodności z prawem – przede wszystkim czy realizacja danego projektu należy do zadań własnych gminy) do wykonania zakwalifikowało się 12 z nich, spośród których 9 projektów to zadania inwestycyjne.

Najmniej kosztowne projekty, które zyskały poparcie mieszkańców, to lustro drogowe oraz stojaki na rowery. Ten ostatni projekt decyzją burmistrza został zakwalifikowany w ramach uzupełnienia do wygranych projektów pomimo przekroczenia kwoty jednego miliona złotych. Urząd Miasta dołoży ze swojego budżetu na stojaki 1377 zł. Spośród projektów nieinwestycyjnych tzw. „miękkich”, największe poparcie uzyskał wniosek „Na dobry początek”, czyli projekt terapeutyczny skierowany do dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej oraz innych zaburzeń utrudniających młodym świdniczanom codzienne funkcjonowanie. Jego główną cechą jest kuracja poprzez indywidualnie dobraną terapię.

Można powiedzieć, że ok. 5 tys. oddanych głosów to tylko trochę ponad 15 proc. uprawnionych. Jeśli się jednak weźmie pod uwagę, że był to pierwszy budżet obywatelski w Świdniku to wynik wcale nie jest taki zły. Najliczniejszą grupę wśród głosujących stanowiły osoby między 31 a 40 rokiem życia. Zdecydowanie bardziej aktywne okazały się kobiety, które stanowiły prawie 3/5 wszystkich głosujących.

Lista wszystkich projektów przyjętych do realizacji przedstawia się następująco:

1. „Z piątką bez barier” – utworzenie ogólnodostępnej strefy rehabilitacyjno-rekreacyjno-sportowej na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku.

2. „Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II”

3. „Na dobry początek” – projekt skierowany do dzieci wymagających diagnozy i indywidualnej terapii dysleksji, integracji sensorycznej oraz innych zaburzeń.

4. „Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza w Świdniku”

5. „Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku”

6. „Parking dla niepełnosprawnych – inwestycją w świat bez barier” – budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w centrum miasta przy ul. Kościuszki 8.

7. „Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6 – Oaza ciszy „Różany ogród”

8. „Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód”

9. „Sprzątaj po swoim psie - akcja edukacyjna oraz ustawienie koszy na psie odchody”

10. „Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Kosynierów w Świdniku”.

11. „Warsztaty edukacyjne - wędrówki taneczne po Polsce” – cykliczne zajęcia pokazujące dzieciom ich tradycje ludowe, rozwijające zainteresowania, wiedzę na temat tańca i muzyki najważniejszych regionów Polski.

12. „Stojaki na rowery” – Dodatkowe zainstalowanie stojaków na rowery przed wejściem do siedziby Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ul. Norwida 2B, przed siedzibą Związku Zawodowego „Metalowcy” ul. Norwida 2A i przy miejskim targowisku.

(rkn)

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876