Zatrzymaniem w policyjnym areszcie zakończyła się interwencja przeprowadzona przez włodawskich policjantów wobec 31-letniego turysty. Mężczyzna pod znacznym działaniem alkoholu wszczął awanturę ze swoją partnerką.

Przed godz. 11 policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturującym się w Okunince mężczyźnie. Funkcjonariusze udali się na miejsce. Ustalili, że 31-latek z pow. otwockiego będący pod znacznym działaniem alkoholu wszczął awanturę, podczas której wyzywał i wyganiał swoją partnerkę z hotelu. Gorliwi policjanci dodatkowo (działając na cienkiej granicy prawa) przeszukali hotelowy pokój i znaleźli u mężczyzny susz roślinny, który został przez nich zabezpieczony. Wstępne badania wykazały, że to marihuana. Funkcjonariusze zatrzymali turystę i umieścili go w policyjnym areszcie.

Mężczyzna usłyszał już zarzut.

Na kanwie tego przypadku warto przypomnieć przepisy regulujące zasady dokonywania przeszukań. Generalnie uprawnionym do przeszukania jest prokurator lub na polecenie sądu lub prokuratora policjant. Przeszukanie powinno być przeprowadzone z umiarem i poszanowaniem godności osób, bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości (art. 227 kpk).

Osoba, u której ma być przeprowadzone przeszukanie, przed jego rozpoczęciem musi zostać zawiadomiona o celu przeszukania oraz zostać wezwana do wydania poszukiwanych przedmiotów. Zanim funkcjonariusz wejdzie do naszego mieszkania powinien przedstawić postanowienie sądu lub prokuratora ( § 3 art. 220 kpk).

Jednak prawo dopuszcza przeszukanie mieszkania bez wymaganego postanowienia – na tzw „blachę”. Chodzi głównie o wypadki nie cierpiące zwłoki, przede wszystkim w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w toczącej się sprawie. Przed podjęciem czynności policjant musi podać swój stopień służbowy oraz imię i nazwisko, a jeżeli kontrolę przeprowadza policjant nieumundurowany, jest on zobowiązany okazać legitymację służbową. W obu przypadkach przeszukiwany ma prawo zanotować dane funkcjonariusza  -  jego imię i nazwisko albo numer legitymacji służbowej.

Obowiązkiem policjanta jest podanie podstawy prawnej i przyczyny podjęcia przeszukania.

Tak więc policjanci bez nakazu nie mogą wejść do dowolnego mieszkania i przeszukać go np. w poszukiwaniu narkotyków. Muszą mieć do tego podstawy (udokumentowane) z wcześniejszego śledztwa, a następnie zwrócić się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć (m.in. § 129.).

Zawsze też przed przeszukaniem można zażądać sporządzenia protokołu z czynności.  

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876