XLIII-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej odbędzie się 24 stycznia 2018 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.

Obrady rozpoczną się o godzinie 14. Radni będą m.in. podejmować uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego; zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026; wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876