Likwidację lub połączenie szkół zaleca Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, z urzędu opiniująca corocznie budżet powiatu łęczyńskiego. Powiat wystąpił więc do Kuratorium Oświaty w Lublinie o zgodę na połączenie ośmiu szkół w jeden organizm, znacznie tańszy w utrzymaniu. Kuratorium Oświaty w 7 na 8 przypadków odmówiło.

Władze powiatu nie skorzystały z prawa odwołania się. Radni wystosowali natomiast oficjalne stanowisko, skierowane do MEN, kuratorium i lubelskich posłów.

Jako radni (…) apelujemy o wprowadzenie zmian w sposobie finansowania oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym – napisano w stanowisku. – Liczba uczniów nie może być jedynym wyznacznikiem, od którego uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej. Taki sposób wyliczeń prowadzi do zadłużania organów prowadzących szkoły, w tym m. in. powiatu łęczyńskiego, ponad możliwości finansowe. Naliczanie subwencji szkołom ponadgimnazjalnym powinno zostać oparte na zmienionych algorytmach uwzględniających specyfikę szkoły, liczbę oddziałów, branże, tak aby gwarantować optymalną realizację zadań oświatowych. Za niezrozumiałe uważamy jednoczesne wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, jako organu państwowego, do reformy systemu edukacji w Powiecie Łęczyńskim poprzez łączenie lub likwidację szkół oraz równoległe negowanie takiego działania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, jako innego organu państwowego, którego decyzja jest wiążąca dla kierunku dalszych zmian – czytamy dalej.

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ustami rzecznik Jolanty Misiak, odpowiedziało że decyzja została podjęta na podstawie Prawa oświatowego. Uzasadnienie zajmuje 30 stron. Czytamy w nim m.in., że szansą na większą liczbę uczniów będzie nabór na rok szkolny w 2019/2020, ze względu na podwójny rocznik, a likwidacja szkolnictwa zawodowego jest niezgodna z stanowiskiem MEN. Kuratorium brało także pod uwagę komfort uczniów.

Mam nadzieję, że apel radych nie zostanie zignorowany przez kuratorium i ministerstwo edukacji – mówi radny Kuczyński.

Łęczna 5 marca

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876