Inflacja, drożyzna, braki węgla, brak miejsc w szkołach dla uczniów, zatrucie Odry i brak winnych skażenia, brak pieniędzy z KPO dla Polski – wszystko to niewątpliwie zniechęca wyborców do PiS, mieniącej się dobrą zmianą.

W tej sytuacji nawet państwowy CBOS odnotował, że sierpień przyniósł znaczne pogorszenie nastawienia do rządu i spadek jego notowań. W stosunku do lipca - jak podano – istotnie przybyło przeciwników urzędującego gabinetu. - Zdecydowanie umocniły się negatywne oceny jego polityki gospodarczej, jak również całokształtu działań. Wyraźnie wzrosło ponadto niezadowolenie z samego premiera. Ogólnie rzecz biorąc, są to najgorsze notowania w historii obu gabinetów Mateusza Morawieckiego - napisali autorzy badania.

Gabinet Mateusza Morawieckiego popiera już mniej niż jedna trzecia wyborców, a konkretnie jedynie 29 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.), jego przeciwnicy stanowią 46 proc. (wzrost o 7 pkt proc.), 23 proc. badanych deklaruje wobec niego obojętność (spadek o 2 pkt proc.). Tylko 3 proc. respondentów odpowiedziało "trudno powiedzieć" (mniej o 1 pkt proc.).

Z sondażu wynika, że 33 proc. (spadek o 6 pkt proc.) badanych pozytywnie ocenia wyniki działań rządu, a aż 55 proc. dezawuuje jego poczynania (wzrost o 6 pkt proc.). Natomiast 11 proc. (spadek o 1 pkt proc.) respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Pod pręgierzem wyborców jest też polityka gospodarcza rządu. Zaledwie 27 proc. badanych uważa, że podejmowane decyzje stwarzają szansę na poprawę sytuacji gospodarczej (spadek o 6 pkt proc.), a 62 proc. w działaniach rządu nie widzi możliwości poprawy w gospodarce (wzrost o 7 pkt proc.). Z kolei 10 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat (spadek o 2 pkt proc.).

Dobrych not nie zebrał też sam Morawiecki. Zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, wyraziło tylko 31 proc. respondentów (spadek o 6 pkt proc.), a 55 proc. deklarowało niezadowolenie (wzrost o 6 pkt proc.). 14 proc. nie ma zdania na ten temat (bez zmian).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 14-25 sierpnia na próbie liczącej 1043 osoby - w tym: 60 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,3 proc. – CATI (wywiad telefoniczny) i 16,7 proc. – CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).

R. Nowosadzki, źródło: PAP

Łęczna 6 września 2022

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876