Opinia starostwa łęczyńskiego, dotycząca trzech potencjalnych wariantów budowy obwodnicy, wywołała fale oburzenia wśród mieszkańców osiedli Bobrowniki, Niepodległość oraz nowego osiedla powstającego "za garażami".

Koncepcja obwodnicy, która ma odciąć dostęp do lasu i przeciąć tereny zabudowy, spotkała się z dezaprobatą społeczności lokalnej.

Przypomnijmy, że na stole leżą trzy różne warianty ewentualnej trasy obwodnicy Łęcznej. Dwa z nich zlokalizowane są po stronie północnej (w tym tzw. wariant społeczny), a trzeci obejmuje wariant południowy.

Od dłuższego czasu mieszkańcy Łęcznej podkreślają swoje priorytety drogowe na spotkaniach i poprzez organy miejskie.

Zdecydowanie opowiadają się za remontem drogi krajowej 82 oraz poprawą infrastruktury łączącej Łęczną z Lublinem, zamiast budowy obwodnicy. Niemniej jednak, jeśli już konieczne jest wzniesienie obwodnicy, to wariant północny zdaje się być bardziej rozsądny. Jego wprowadzenie mogłoby odciążyć miasto w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, umożliwiając szybszy dojazd turystom oraz właścicielom nieruchomości nad pobliskimi jeziorami, bez konieczności przejazdu przez Łęczną. Mieszkańcy, którzy wyrazili dezaprobatę wobec wariantu południowego, są zdania, że ten scenariusz nie tylko nie rozwiąże problemu, ale także przyniesie problemy mieszkańcom Bobrownik i osiedla Niepodległości.

Co bardziej zastanawiające, to fakt, że władze powiatu łęczyńskiego, na czele ze starostą Krzysztofem Niewiadomskim (PIS), popierają szkodliwy wariant południowy. Uzasadniają to m.in. potencjalnym ułatwieniem dojazdu do szpitala w wypadku konfliktu, co wydaje się być argumentem co najmniejdyskusyjnym.

Stanowisko władz miasta Łęczna różni się diametralnie od prezentowanego przez starostwo. W ratuszu uważają, że najbardziej logiczny jest wariant północny, zwany także społecznym po uwzględnieniu kilku uwag.

Ostateczną decyzję w kwestii wyboru wariantu podejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już po wyborach parlamentarnych. Mieszkańcy wciąż mają możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji.

GK

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876