Z udziałem przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu łęczyńskiego oraz licznie zaproszonych gości z całego województwa lubelskiego obchodzono w Łęcznej pięć lat działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, który rozpoczął działalność 21 grudnia 2006 r. z inicjatywy władz powiatu łęczyńskiego.

Łęczyński ZAZ to największa z pięciu tego typu placówek funkcjonujących na Lubelszczyźnie. Powstał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,a jego misją jest zapewnianie pracy osobom niepełnosprawnym i przygotowanie ich poprzez rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową do funkcjonowania w społeczeństwie oraz pomoc w realizacji niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Taką szansę otrzymuje dzisiaj 50 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z personelu liczącego 70 pracowników. Osoby niepełnosprawne zatrudnione są zarówno w produkcji jak i w administracji.

- Nasze pięcioletnie doświadczenia wyraźnie dowodzą, że osoby niepełnosprawne poprzez pracę w ZAZ stały się bardziej samodzielne, zaradne życiowo, potrafią lepiej gospodarować zarobionymi a nie otrzymanymi środkami finansowymi – mówi dyrektor Małgorzata Paprota. Podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne w wielu przypadkach odmieniło ich życie. Część usamodzielniła się zdając nawet egzaminy na prawo jazdy i posiada własny środek transportu, którym dojeżdża do pracy. Osoby niepełnosprawne osiągają dużą satysfakcję poprzez własny rozwój, dokształcanie, rozpoczęcie nauki w szkołach średnich i wyższych, realizację własnych planów zawodowych.

Przy wszystkich celach aktywizacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej i medycznej, łęczyński ZAZ jest jednak zakładem pracy działającym na naszym rynku w zakresie gastronomii. Specjalizuje się w żywieniu zbiorowym, przygotowując całodzienne wyżywienie dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Łęcznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, przedszkoli i innych placówek, organizuje bankiety, przyjęcia, świadczy usługi cateringowe.

Zakład mieści się w budynku łęczyńskiego szpitala, gdzie użytkuje pomieszczenia o powierzchni 919 mkw. Produkcja żywności odbywa się na zapleczu produkcyjnym, a następnie dystrybuowana jest do odbiorców. Posiłki dla pacjentów szpitala przewożone są specjalnymi wózkami bemarowymi, umożliwiającymi podgrzewanie potraw i utrzymanie ich w odpowiedniej temperaturze. Dla innych odbiorców żywność pakowana jest do izotermicznych termosów lub w jednorazowe opakowania styropianowe i przewożona izotermicznym samochodem. Miesięcznie ZAZ przygotowuje około 13 tys. posiłków (dań obiadowych, garmażeryjnych, ciast itp.) nie licząc obsługi cateringowej.

Znaczącym uzupełnieniem działalności firmy jest prowadzenie na parterze szpitala barku, czynnego od poniedziałku do piątku, a oferującego dania gorące i zimne do spożycia na miejscu lub na wynos. Z jego bogatej oferty korzystają klienci indywidualni, pracownicy i pacjenci szpitala i przychodni. Barek serwuje też dania abonamentowe dla chorych dializowanych, górników i odbiorców indywidualnych.

Pięć lat działalności ZAZ dowiodło, że placówka ma ogromne znaczenie dla osób niepełnosprawnych ale jest również zauważalnym elementem życia gospodarczego.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876