Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu : Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spiczyn z Województwem Lubelskim, a następnie wyłonienie wykonawcy zamówienia stało się przesłanką do rozpoczęcia prac budowlanych i modernizacyjnych w tym zakresie. Ów projekt zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym zakładał realizację następujących zadań:
- Budowę oświetlenia ulicznego w m. Zawieprzyce – kolonia przy drodze gminnej 105109L – 9 punktów oświetleniowych o mocy 24 W;
- Budowę oświetlenia ulicznego w m. Charlęż przy drodze gminnej nr 105122L – 11 punktów oświetleniowych o mocy 38 W;
- Wymianę opraw oświetleniowych i wysięgników na terenie obwodów energetycznych objętych Gminnym Programem Rewitalizacji tj. Kijany i Charlęż – 3 lampy o mocy 90 W i 80 lamp o mocy 53 W.
- Wymianę opraw oświetleniowych i wysięgników na terenie obwodów energetycznych: Jawidz, Ludwików, Spiczyn , Zawieprzyce, Zawieprzyce-kolonia, Ziółków, Stoczek – 275 szt. o mocy 90 W, 37 szt. opraw o mocy 146 W ora 36 szt. o mocy 53 W.
Wszystkie wymienione oprawy oświetleniowe będą wyposażone w reduktory mocy oraz programatory umożliwiające zaplanowanie stopnia natężenia oświetlenia w określonym okresie czasu.

Począwszy od II kwartału 2021 roku rozpoczęła się systematyczna realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem prac. W pierwszej kolejności zrealizowano prace budowlane polegające na zainstalowaniu 20 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Wykonane prace zostały odebrane protokołem częściowym i nowe odcinki oświetlenia zostały włączone do systemu oświetlenia dróg na terenie gminy.
W III i IV kwartale 2021 kontynuowane były prace modernizacyjne polegające na wymianie istniejących opraw oświetleniowych (najczęściej sodowych) na zdecydowanie bardziej energooszczędne ledowe. Zakończenie prac nastąpiło w III kwartale 2022 r. podpisaniem protokołu końcowego i przekazaniem pełnej dokumentacji wykonanych prac budowlanych i modernizacyjnych. Gmina Spiczyn uzyskała dostęp do aplikacji City Touch umożliwiającej elektroniczne sterowanie zainstalowanymi oprawami oświetleniowymi w zakresie natężenia strumienia świetlnego i czasokresu oświetlenia w ciągu doby. Pracownicy Urzędu Gminy zostaną przeszkoleni w zakresie działania aplikacji.
Całkowita wartość projektu wynosi - 1 202 505,84 zł (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu) a całkowita kwota dofinansowania - 855 684,14 zł.
Realizacja ww. projektu wynika bezpośrednio z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn aktualizacja do 2024 r. w którym zawarto szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych obligujących władze gminy do podejmowania działań m.in. w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne i zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Możliwość uzyskania dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności stała się przysłowiową „ostatnią deską ratunku” dla władz samorządowych i została skwapliwie wykorzystana. W najbliższym czasie należy spodziewać się rezultatów zrealizowanego przedsięwzięcia w postaci:
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia dróg na terenie gminy Spiczyn , a tym samym spadek kosztów przeznaczanych na jego funkcjonowanie i utrzymanie,
- poprawa jakości oświetlenia drogowego a co za tym idzie wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
-poprawa jakości powietrza atmosferycznego ponieważ zmniejszy się jego zapylenie oraz emisja szkodliwych substancji związanych z wytwarzaniem energii.

loga

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876