W celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków PGKiM Łęczna zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy do 208 kW.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zarówno prace projektowe jak i budowlane. Planowany obiekt znajdzie się na terenie Działu Utylizacji Odpadów w miejscowości Stara Wieś-Stasin, a wytwarzana przez niego energia elektryczna posłuży zasilaniu urządzeń wykonujących procesy technologiczne Oczyszczalni Ścieków (instalacja nie będzie oddawać energii do sieci). Moc planowanej farmy będzie się mieścić pomiędzy 205 kW a 208 kW. Realizacja całego przedsięwzięcia przewiduje finansowanie prac projektowo - budowlanych preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Panele fotowoltaiczne mają być tak rozmieszczone, by w przyszłości na tej działce można było zmieścić dodatkową instalację fotowoltaiczną o mocy około 200 kW.

Termin składania ofert upływa 6 października, a wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy na zrealizowanie zamówienia.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie wpływu wysokiego poziomu i dynamiki cen energii elektrycznej na całkowite koszty eksploatacji oczyszczalni.

Grzegorz Kuczyński

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876