Innowacyjne rozwiązania w tym zdalny odczyt wodomierzy, matematyczny modelowy nadzór nad siecią, wymiana części infrastruktury oraz bardzo kosztowna modernizacja stacji uzdatniania wody znalazły się we wniosku złożonym przez łęczyńską spółkę komunalną do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość wniosku to ponad 40 milionów złotych.

Przygotowania do złożenia wniosku trwały ponad dwa lata, które firma bardzo dobrze wykorzystała. Zadania ujęte w projekcie są od strony technicznej i formalnej przygotowane do przetargów, a spółka dysponuje już nawet prawomocnymi pozwoleniami na budowę.

Planowane działania obejmują przebudowę sieci wodociągowej w ulicach Piłsudskiego oraz w Starej Wsi i Starej Wsi-Stasin. Wymienione zostaną tam przestarzałe urządzenia, co zminimalizuje ryzyko awarii i wycieków. Znikną ostatnie fragmenty sieci azbestowej.

Jednym z kluczowych elementów modernizacji będzie wprowadzenie systemu odczytu wodomierzy, umożliwiającego zarówno odczyty stacjonarne, jak i zdalne mobilne. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli lepszą kontrolę nad zużyciem wody, a systemy monitorujące będą skutecznie wykrywać wszelkie awarie, co przyczyni się do oszczędności zasobów.

Wreszcie, modernizacją objęta zostanie stacja uzdatniania wody. Siedem bardzo głębokich studni ujęciowych w łęczyńskim lesie skąd pobierana jest woda zostanie wyremontowanych. Zmiany obejmą też główny budynek stacji na terenie przedsiębiorstwa, remont dwóch zbiorników retencyjnych wraz z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi, sterowniczymi i sanitarnymi, budowę komory przy odstojniku wód popłucznych.
Dzisiejsze urządzenia są bardzo stare i przewymiarowane, bo miały służyć 100-tysięcznej aglomeracji. Co ta ogromna inwestycja oznacza dla klientów? Kolejne 60 - lat nieprzerwanej pracy urządzeń i mniejszą ilość chloru w wodzie, która będzie ozonowana. Ma być nowocześniej i smaczniej.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876