Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, w wydanym dzisiaj komunikacie, poinformowała o odwołaniu dotychczasowego prezesa spółki – Krzysztofa Szlagi. Kierował on kopalnią od 1 kwietnia 2016 r. Do czasu powołania nowego prezesa, funkcję tę będzie pełnił Sławomir Karlikowski.

- Dziękujemy Krzysztofowi Szladze za 5 lat pracy w zarządzie LW Bogdanka i jego wkład włożony w rozwój spółki. Był to ważny okres dla Bogdanki - spółka poradziła sobie w trudnym otoczeniu rynkowym, stała się częścią Grupy Enea i wdraża nową strategię rozwoju. Ciągłość wysokiej jakości zarządzania zapewnią pozostali członkowie zarządu, którzy pozostają w spółce. Krzysztofowi Szladze życzę sukcesów w dalszej karierze zawodowej - powiedział, cytowany w komunikacie, Mirosław Kowalik, przewodniczący rady nadzorczej LW Bogdanka SA.

- Praca w Bogdance to bardzo ważny okres mojego zawodowego życia. Odchodzę z poczuciem zawodowej satysfakcji gdyż dzięki wspólnej pracy zarządu i załogi, LW Bogdanka to obecnie spółka w bardzo dobrej formie, stabilna finansowo i operacyjnie - wskaźniki efektywności należą do najwyższych w branży, spółka wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe, a dzięki otrzymaniu w 2017 r. koncesji na złoże Ostrów będzie mogła fedrować przez kolejnych blisko 50 lat – powiedział Krzysztof Szlaga.

Krzysztof Szlaga przestaje pełnić funkcję prezesa zarządu z dniem 16 lutego 2018 roku. Do czasu powołania nowego prezesa zarządu funkcję tę będzie pełnił Sławomir Karlikowski, obecny zastępca prezesa zarządu ds. produkcji, pełniący równocześnie funkcję kierownika ruchu Zakładu Górniczego - czytamy w komunikacie.

Sławomir Karlikowski jest absolwentem wydziału górnictwa i geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z Bogdanką związany jest od 1991 r. Od 1992 r. pełnił funkcje kierownicze pod ziemią, następnie funkcje zarządcze wyższego szczebla, by w 2013 r. objąć funkcję kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od 2016 r jest w zarządzie spółki.

Podczas posiedzenia rady nadzorczej zdecydowano także o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko.

Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z odpowiednim dopiskiem o postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa można składać do 26 lutego do godziny 12.00. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w Bogdance, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 1-2 marca 2018 r. w biurze ENEA S.A. w Warszawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876