Uczniowie ze szkół w Łęcznej i Ostrowie Lubelskim będą zasilać kadry LW Bogdanka. Kopalnia kontynuuje współpracę z placówkami kształcącymi specjalistów z zakresu górnictwa. List intencyjny o kontynuacji współpracy podpisali prezesi LW Bogdanka, RG Bogdanka, dyrektorzy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

- Rozwój zawodowy osób pracujących w Bogdance oraz sukcesywne pozyskiwanie młodych, ambitnych i utalentowanych pracowników to w naszej opinii klucz to utrzymania wysokiej kultury technicznej naszej kadry i umocnienia pozycji Bogdanki jako najbardziej efektywnej kopalni w Polsce. Bez wysoko wyspecjalizowanych pracowników nie moglibyśmy wdrażać innowacji, które charakteryzują naszą Spółkę – stwierdził Artur Wasil prezes LW Bogdanka. Utrzymanie miejsc pracy oraz stabilność funkcjonowania są ważne nie tylko dla samej spółki, ale też dla regionu i kraju. Będziemy dążyć do tego, aby Bogdanka pozostała gospodarczym filarem województwa lubelskiego i rozwijała się w oparciu o wykwalifikowaną kadrę.

Celem projektu jest wyłonienie spośród absolwentów szkół partnerskich dziesięciu najlepszych absolwentów (TOP 3 LWB i 7 RGB) co nastąpi po przeprowadzeniu procesu, składającego się z 2 etapów. Brane pod uwagę jest uzyskanie przez absolwenta średniej ocen z przedmiotów technicznych nie niższej niż 4,50 oraz progu punktowego z egzaminu zawodowego o wysokości powyżej: 70% z części pisemnej, 80% z części praktycznej. Wybór nastąpi po przeprowadzeniu procesu, składającego się z 2 etapów. W ramach pierwszego etapu projektu wyłonionych zostanie maksymalnie 15 absolwentów, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów. W ramach drugiego etapu projektu zostanie przeprowadzony proces rekrutacyjny zgodnie z polityką kadrową LWB, prowadzący do wyłonienia tych dziesięciu najlepszych absolwentów.

Najlepsi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w Bogdance, a w trakcie nauki uczniowie mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł na semestr. W sumie wypłaconych będzie 20 stypendiów: 16 przez LWB i 4 przez RG Bogdanka. Oprócz tego osoby wyróżnione przez RG Bogdanka będą miały możliwość otrzymania bonu szkoleniowego.

Aktualnie w RG „Bogdanka” zatrudnionych jest blisko 700 osób, a w całej Grupie Kapitałowej Bogdanka ponad 5600. Kopalnia jest jednym z największych pracodawców Lubelszczyzny stanowiąc filar gospodarczy i ekonomiczny regionu.

Program realizowany będzie przez 3 lata, do 31 sierpnia 2024. To druga edycja, w pierwszej od 2017 do 2020 dzięki „przepustce do pracy” zatrudniono 57 osób, a stypendium naukowe fundowane przez LWB otrzymało łącznie 192 osoby.

Łęczna 2 września 2021

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876