Po trzech kwartałach tego roku spółka LW Bogdanka, na skutek ogromnego popytu na węgiel, wygenerowała 165 milionów złotych zysku, czyli blisko cztery razy więcej niż rok temu. W pandemicznym 2020 roku w tym samym okresie zysk Bogdanki wyniósł zaledwie 34,8 mln zł.

Ponad 1,6 mld zł przychodów netto ze sprzedaży odnotowała lubelska kopalnia do końca września tego roku. 14 października zmieniono w Bogdance plan produkcyjny na ten rok, który określono na 9,6 mln ton węgla handlowego z ok. 9,0 mln ton wcześniej. Zdaniem zarządu wygląda on na niezagrożony.

W przyszłym roku planowana jest produkcja na poziomie określonym w strategii, która przewiduje średnią produkcję węgla w latach 2021-2025 na poziomie 9,7 mln ton rocznie. Po 9 miesiącach tego roku produkcja węgla handlowego wyniosła 7,5 mln ton (wzrost o 35,5 proc. rdr). Uzysk był na poziomie 70,3 proc. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 27,1 proc. do 7,2 mln ton.

- To wynik wysokiego popytu na węgiel – powiedział na piątkowej konferencji prasowej prezes Artur Wasil. - Osiągnięcie takich wyników, które zbliżone są do wartości z roku 2019, możliwe było dzięki wytężonej pracy naszej załogi i konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych. Chcemy wykorzystać w pełni okres koniunktury, jak również zapewnić stabilne dostawy węgla do naszych odbiorców – stwierdził prezes Artur Wasil. Jak zapewnił osiągnięcie założonego celu produkcyjnego 9,6 mln ton na koniec roku nie jest w żaden sposób zagrożone.

Bogdanka nie zwalnia też inwestycyjnego tempa. W okresie trzech kwartałów tego roku na tego typu wydatki przeznaczono ponad 210 mln zł. Najwięcej, bo prawie 134 mln zł spółka wydała na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Przekłada się to m.in. na 15,4 km wyrobisk korytarzowych w pierwszych 9 miesiącach tego roku.

      W spółce są aktualnie prowadzone negocjacje płacowe ze stroną społeczną. Łączna kwota stawianych postulatów wynosi prawie 150 mln zł, licząc z kosztami pracodawcy. - Określiliśmy te postulaty jako nadmierne i wygórowane, które mogą zagrozić funkcjonowaniu spółki w przyszłości. Spotkało się to ze rozumieniem liderów związkowych - powiedział Artur Wasil.

Łęczna 29 listopada 2021

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876