30 sierpnia 2023 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zakończyły się negocjacje wszystkich związków zawodowych z zarządem LW Bogdanka - poinformowała spółka.

Wynegocjowany przez stronę społeczną pakiet obejmuje 3 główne punkty:
- Podniesienie od 1 września wartości tzw. flapsów, tj. bezpłatnych talonów na posiłki profilaktyczne do poziomu 1,5% wynagrodzenia minimalnego za płacę brutto oraz bezpłatnych bonów spożywczych dla pracowników na powierzchni - do 0,9% wynagrodzenia minimalnego za pracę brutto.
- Wzrost od 1 stycznia 2024 r. wysokości składki podstawowej opłacanej przez Spółkę na PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) z obecnych 4,5% na 7%, co stanowi maksymalną wartość jaką w Polsce możne przeznaczyć na ten cel pracodawca.
- Wypłacenie świadczenia pieniężnego z tytułu wkładu załogi w 40-letni rozwój i utrzymanie w dotychczasowej dobrej kondycji organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa wypłacanego w 2 ratach: pierwsza wyniesie średnio na osobę 14 tys. zł brutto i zostanie wypłacona do 10 października 2023 r., druga wyniesie średnio na osobę 10 tys. zł brutto i zostanie wypłacona w I kwartale 2024 r.

GK

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876