Powiat łęczyński ma podpisane porozumienia o współpracy z samorządami z Ukrainy i Białorusi. Na Ukrainie partnerami są rejon żółkiewski i miasto Żółkiew w obwodzie lwowskim oraz miasto Goła Przystań w obwodzie chersońskim. Białoruś reprezentuje rejon lachowicki. Szczególnie ta ostatnia współpraca dobrze rokuje.

Związki między miastami czy gminami, są znane od czasu powstania pierwszych skupisk miejskich. Najlepszym przykładem samoistnego tworzenia się związków miast są hanzy. Wszystkie były związkami dobrowolnymi, zakładanymi w celu realizacji wspólnych interesów. Najpotężniejsza z nich Hanza niemiecka w szczytowym okresie łączyła 160 miast, w tym z Polski tak odległe jak Elbląg, Gdańsk, ale także Kraków czy Toruń. Ich delegaci spotykali się na wspólnych zjazdach, wpływając na losy całej niemal Europy. Hanza upadła ostatecznie w XVII w., jednak idea wspólnego rozwiązywania problemów i wspólnego prowadzenia interesów pozostała wciąż żywa.

Po II wojnie światowej formy i cele partnerstwa nabrały innego wymiaru. Nie były to już związki przede wszystkim gospodarcze i polityczne. Znaczenia zaczęła nabierać wymiana doświadczeń, współpraca kulturalna, turystyczna, informacyjna. Pierwsze partnerstwa miast w tym duchu powstawały w 1947 roku, by szerzyć międzynarodową współpracę u podstaw. Jako pierwsze umowy partnerskie podpisały władze niemieckiego Ludwigsburga i francuskiego Montbéliard.

Co ciekawe Związki partnerskie między miastami polskimi a miastami z innych krajów powstawały już w okresie PRL. Były to jednak przypadki nieliczne, a kontakty kończyły się na ogół na formalnych deklaracjach i nie prowadziły do rzeczywistej współpracy. Właściwy rozwój współpracy partnerskiej, opartej na spontanicznej aktywności społeczności lokalnych, rozpoczął się u nas tak naprawdę wraz z przemianami ustrojowymi. Wiele z tych partnerskich kontaktów przynosi wymierne korzyści „bliźniaczym” samorządom, są jednak także czysto fasadowe. Do tych pierwszych zaliczyć chyba można współpracę powiatu łęczyńskiego z rejonem lachowickim.

Porozumienie o współpracy międzynarodowej tych samorządów zawarto w grudniu 2013 roku. - Pierwsze kontakty nastąpiły jeszcze przed oficjalnym podpisaniem umowy pomiędzy nami a rejonem lachowickim – mówi sekretarz powiatu Kazimierz Radko. - Ponieważ chcieliśmy zacząć współpracę od kultury, nauki, edukacji, a także turystyki i promocji regionów to szybko dogadaliśmy w sprawie współdziałania w oświacie, przy udziale szkoły w Kijanach. Już w maju 2013 roku powstało porozumienie, dzięki któremu co roku kilkunastoosobowe grupy młodzieży z Lachowicz uczą się zawodu w gospodarstwach ogrodniczych współpracujących z Kijanami, a w jednym roku w gospodarstwie hodowlanym. Tą współpracę chcemy rozszerzać, podejmujemy na przykład próby pozyskania uczniów z Białorusi do szkoły w Kijanach.

- Nasze projekty idą dalej, marzy nam się doprowadzenie do konkretnej współpracy gospodarczej przedsiębiorców z naszego powiatu z firmami z Białorusi – dodaje starosta łęczyński Roman Cholewa. - Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, ale nawiązane już kontakty wyglądają obiecująco - mówi.

Jednak najbardziej spektakularnym efektem współpracy może się okazać odnowa dwóch zabytkowych dworków po obu stronach granicy.

W Gruszówce (Hruszówce) na Białorusi jest zespół dworsko-parkowy z kaplicą grobową, mający duże znaczenie historyczne i kulturowe dla polskiego społeczeństwa. Początkowo majątek rodu Radziwiłłów, od połowy XVII w. do 1939 roku nieprzerwanie Hruszówka pozostawała własnością polskiej rodziny szlacheckiej Reytanów. W Hruszówce 20 sierpnia 1742 urodził się, a 8 września 1780 zmarł – Tadeusz Rejtan, uczestnik konfederacji barskiej, polski patriota. To on będąc w 1773 roku posłem województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie stawił bohaterski opór przeciw skonfederowaniu Sejmu Rozbiorowego, co uznawane jest za jedną z ostatnich pozytywnych prób zastosowania liberum veto. Postać Reytana zna każdy Polak, albo powinien znać, ze słynnego obrazu Matejki namalowanego w 1866 roku. Ostatnim męskim potomkiem tego rodu był Józef Reytan zmarły w 1910. Do II wojny światowej właścicielką majątku była jego żona, Alina z Hartinghów Reytanowa, wywieziona w 1939 przez okupacyjne władze rosyjskie na Sybir, skąd zwolniona zmarła z wycieńczenia w 1945. Majątek w Gruszówce był przez dziesiątki lat centrum kulturalnym rejonu lachowickiego. Gościli tu między innymi Julian Ursyn Niemcewicz, Napoleon Orda, Eliza Orzeszkowa, Jan Bułhak.

Drugim zabytkiem jest zapuszczony dworek w miejscowości Ciechanki, którego właścicielem jest gmina Puchaczów. Budynki dworskie pierwotnie otoczone były parkiem, a obecnie rośnie tam na wpół dziki las liściasty. Obiekt należał do słynnej rodziny Lachertów. To przy jego odbudowie po wojennych zniszczeniach, pierwsze szlify zdobywał słynny polski architekt Bohdan Kazimierz Lachert. Ten wybitny przedstawiciel nurtu modernistycznego, w 1937 roku z architektem Szanajcą otrzymał Grand Prix za Polski Pawilon Gospodarczy na Światowej Wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu. Po wojnie związał się z Biurem Odbudowy Stolicy, został też profesorem Politechniki Warszawskiej.

Teraz gmina Puchaczów wspólnie z władzami rejonu lachowickiego z Białorusi stara się o fundusze na odnowę obu zabytkowych dworków. Po remoncie mają stać się centrami współpracy kulturalnej i gospodarczej.

W tym też celu 22 stycznia 2016 r. gmina Puchaczów nawiązała oficjalną współpracę z władzami rejonu lachowickiego. Porozumienie ma m.in. na celu wspólną realizację projektów w ramach dostępnych programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Efektem tej współpracy jest projekt renowacji dwóch dworków, złożony w grudniu ubiegłego roku do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś 2014-2020. Wcześniej o wsparcie pomysłu gmina Puchaczów zwróciła się do Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876