Magdalena Nowak - uczennica trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego oraz Marcin Iwańczuk – uczeń czwartej klasy Technikum Informatycznego zostali stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego. Oboje uczą się w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Stypendia przyznawane są w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów” a mogą je otrzymać uczniowie oraz słuchacze szkół zawodowych (techników, zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia) i policealnych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskali średnią z ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75 lub w przypadku uczniów branżowej szkoły I stopnia i klas zasadniczych szkół zawodowych w branżowej szkole I stopnia wyższą lub równą 4,5.

Biletem do stypendium może też być sukces na olimpiadach – należy być laureatem lub finalistą olimpiady czy turnieju tematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wtedy wymagana średnia to minimum 3,0).

Łęczna 1 marca

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876