Ponad 300 dzieci uczęszczało w minionym roku do niepublicznych przedszkoli i szkół w Świdniku. Do ich edukacji miejski samorząd z ogólnej dotacji oświatowej przekazał w sumie ponad 2 miliony zł.

W 2017 roku dotacja wynosiła 561 zł na każdego przedszkolaka. W tym roku wzrosła do ponad 590 zł. Natomiast miesięczna stawka dotacji na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej była równa wysokości subwencji przekazywanej na takie dziecko w szkołach publicznych i w 2017 roku wyniosła 474 zł. Dotacje wynikają z zapisu art. 90 ust. 2b u.s.o. o dotacjach dla niepublicznych przedszkoli, które przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 proc ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Dzięki temu w 2017 roku największa dotacja trafiła do Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” – ponad milion zł. Kolejne było Niepubliczne Przedszkole „Sigma i Pi” (377 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Domek” (prawie 350 tys. zł) oraz Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” (206 tys. zł). W Świdniku działa jedna szkoła niepubliczna – „Atena”, która w minionym roku otrzymała ponad 146 tys. zł dotacji.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876