Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest jedną z 14 firm, które dotarły do finału konkursu „Dobroczyńca Roku 2015”. O tytuł zmierzy się m.in. z zespołem Szlachetnej Paczki, siecią Rossmann czy firmą Milka. Trwa głosowanie internautów.

Idea zapoczątkowania akcji GORĄCZKA ZŁOTA na kopalni została zainicjowana przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, pod którego to patronatem i na jego rzecz odbywa się przedsięwzięcie. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Lubelskim Węglu BOGDANKA S.A. powziął decyzję o uczestniczeniu w tej akcji i tak też w dniu 13.01.2016 pierwsza skarbonka znalazła godne miejsce do zbiórki monet o nominałach 1-, 2-, 5- groszy na polu Nadrybie a kolejne w Bogdance i Stefanowie w dniu 15.01.2016.

- Kopalnia Bogdanka pozostanie samodzielnym podmiotem, jest bardzo ważna dla polskiej gospodarki, nikt nie podważa jej wagi i roli - zapewniał w środę (13 kwietnia) w Bogdance wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski. Identyczne stanowisko prezentował podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych jak i na późniejszym briefingu prasowym. W rozmowach dotyczących przyszłości Bogdanki uczestniczyli też m.in. lubelski poseł PiS Stanisław Michałkiewicz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i Mirosław Kowalik, prezes zarządu Enea S.A.

Wiceminister Tobiszewski spotkanie z prasą zaczął od przypomnienia swoich słów wypowiedzianych 24 marca, które wzbudziły tyle kontrowersji. Podkreślił, że mówiąc o udziale Węglokoksu Kraj, Enei i Bogdanki w restrukturyzacji śląskich kopalń od razu jasno powiedział: jednak podlubelska kopalnia w której obecnie ponad 60 proc. akcji ma Enea nie straci samodzielności. Jego zdaniem słowa te zostały celowo nie zauważone, co wypaczyło cały kontekst wypowiedzi. Dlatego w Bogdance wyraźnie stwierdził - Bogdanka jest bardzo ważnym podmiotem w życiu gospodarczym Polski i nikt nie podważa jej wagi i roli, i broń Boże nie ma pomysłu, żeby ograniczać jej samodzielność, czy autonomię. Bogdanka będzie samodzielnym podmiotem tak jak dzisiaj. Enea jest właścicielem 60 proc. i Enea będzie się angażować w katowicki holding. Nie wiemy jeszcze, w jakiej formule, bo to jest analizowane. Natomiast to, że Enea się zaangażuje w katowicki holding, co to przeszkadza Bogdance? - pytał retorycznie.

Wypowiedź wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, który zapowiedział możliwość zaangażowania się koncernu Enea, właściciela Bogdanki, w ratowanie śląskich kopalń wywołała wiele zamieszania. Wprawdzie wiceminister Tobiszewski następnego dnia wycofywał się z wypowiedzi, mówiąc, że Bogdanka nadal będzie niezależna, a wypowiedź była nieautoryzowana, ale lawina ruszyła.

Po pierwsze spowodowała spadek cen akcji kopalni. Po drugie taka deklaracja wywołała głębokie zaniepokojenie wśród pracowników LW Bogdanka. Trzy związki zawodowe wystosowały 1 kwietnia wspólne pismo do Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energetyki, w którym piszą, że oczekują wyjaśnienia słów wiceministra oraz sprecyzowania planów resortu w stosunku do Bogdanki. – Jesteśmy zbulwersowani nierównym traktowaniem naszej załogi w stosunku do górników ze Śląska, z którymi są ustalane wszystkie szczegóły planów restrukturyzacyjnych – można przeczytać w liście.

Prezes LW Bogdanka, Zbigniew Stopa został odwołany. Nowym prezesem lubelskiej kopalni został 1 kwietnia Krzysztof Szlaga.

24 marca rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania zarządu z dniem 31 marca 2016 roku. Ze stanowiskiem pożegnał się prezes Zbigniew Stopa oraz Waldemar Bernaciak, zastępca ds. handlu i logistyki; Piotr Janicki, zastępca ds. ekonomiczno-finansowych oraz Jakub Stęchły, zastępca ds. zakupów i inwestycji. Nowym prezesem zarządu został Krzysztof Szlaga, a jego zastępcą ds. ekonomiczno-finansowych Stanisław Misterek. Nowym zastępcą ds. pracowniczych i społecznych został Adam Partyka.

Nadrenia Północna-Westfalia jest czołowym (nr 1) niemieckim krajem związkowym w zakresie produkcji energii. Wytwarza się tutaj prawie 30 proc. krajowej energii elektrycznej. Na elektrownie węglowe (węgla kamiennego i brunatnego) przypada ponad 77 proc. wytwarzanej energii elektrycznej.

Jeden z najważniejszych etapów budowy nowego bloku energetycznego 1075 MW w Enei Wytwarzanie zakończony sukcesem. Przeprowadzono udaną próbę wodną kotła.

Nie dopuścić do emisji CO2 do atmosfery, lecz magazynować dwutlenek węgla pod ziemią, długookresowo. To mógłby być sposób na zatrzymanie zmian klimatu na kuli ziemskiej. Jedynie technologia CCS (ang. carbon capture and storage, czyli technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla) mogłaby tego dokonać. Technologia, która już od lat przechodzi testy w tym zakresie, jednakże wyniki nie są jeszcze na tyle zadowalające, aby stanowiła ona powszechne zastosowanie w branży energetycznej.

Amerykańska pilotażowa elektrownia węglowa „Kemper County” (stan Missisipi) może być tego namacalnym przykładem. Zastosowana w tej elektrowni technologia CCS może jednak pokazać oponentom wykorzystywania węgla, że węgiel może być spalany, bez emitowania szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych. Tak, więc technologia CCS pokazuje jak można oddzielać i magazynować emitowany do atmosfery CO2. Koszty budowy tej elektrowni, wielokrotnie wzrastały w trakcie realizacji i osiągnęły kwotę aż 6,5 mld USD, a więc jest ona najdroższa wśród budowanych elektrowni węglowych. Już w połowie 2016r. dostarczać będzie energię elektryczną do 186.000 odbiorców.

23 lutego w siedzibie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego głównym celem było dokonanie zmian w radzie nadzorczej spółki. W wyniku podjętych uchwał odwołano Krzysztofa Matana i Bartosza Krystę – członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Nadzwyczajne WZ LW Bogdanka powołało do rady nadzorczej na trzyletnią kadencję Szymona Jankowskiego, Mirosława Kowalika, Przemysława Krasadomskiego oraz Wiesława Piosika. Obok w nich radzie zasiadać będą jej dotychczasowi członkowie – Magdalena Kaczmarek i Michał Stopyra.

Jak już informowaliśmy w LW „Bogdanka” S.A. trwa akcja „Gorączka Złota”, prowadzona z inicjatywy kopalnianego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. Z. Goli, która polega na „pozbywaniu się” zalegających w portfelu monet o niskich nominałach 1 gr, 2 gr, i 5 gr.

LW „Bogdanka” S.A. dołączyła do projektu „Gorączka Złota”, który polega na „pozbywaniu się” zalegających w portfelu monet o niskich nominałach 1 gr, 2 gr, i 5 gr. Na poszczególnych polach kopalni, znajdują się specjalne skrzynki/skarbonki, do których można wrzucać „drobne”. Z pozyskanych środków zostaną sfinansowane wyjazdy wakacyjne, pobyty w świetlicach czy zakup przyborów szkolnych, dla podopiecznych lubelskiego Oddziału PCK.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876