Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance zwołał na 10 maja na godz. 11, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.

Akcjonariusze spółki rozpatrzą m.in. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz będą głosować nad udzieleniem absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Ważnymi punktami, co do których może nie być jednomyślności, będzie zapewne propozycja Zarządu co do podziału zysku za 2010 rok oraz zmiany w statucie Spółki.

W epoce Gierka węgiel nazywano czarnym złotem. Nawet jednak kiedy górnictwo przestało już być pieszczochem władzy, zawsze mówiło się w Polsce, że węgiel to strategiczny surowiec dający nam chociaż namiastkę energetycznej niezależności. I nie ma w tym przesady, jeśli się weźmie pod uwagę, że Polska ciągle 88 proc. swojej energii elektrycznej pozyskuje z węgla kamiennego i brunatnego. Gaz i ropa mają w wytwarzaniu energii elektrycznej znikomy udział, tak jak i źródła odnawialne dające u nas około 6 proc. energii. Nawet prognoza na 2030 rok zakłada, że z węgla wytwarzać się będzie w Polsce 57 proc. energii elektrycznej.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876