Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej gościła delegacje uczniów wraz z nauczycielami z czterech partnerskich szkół – Grecji, Włoch, Słowenii i Chorwacji. Była to piąta i jednocześnie ostatnia krótkoterminowa wymiana młodzieży w ramach projektu Erasmus+ „Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy”, który szkoła realizuje od 1 września 2016 r.

Pierwszy dzień pobytu gości zaczął się od spotkania w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Później było spotkanie w Urzędzie Miasta z burmistrzem Łęcznej, który przedstawił historię naszego miasta i odpowiadał na pytania gości.

Głównym celem pobytu było jednak poznanie funkcjonowania lokalnie działających firm i przedsiębiorstw. W związku z tym, dzięki uprzejmości właściciela Makaroniarni „Polmak” w Ludwinie, grupa Erasmus+ miała możliwość poznania historii rodzinnego biznesu oraz procesu produkcyjnego makaronu. Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy udali się także do firmy Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A, jednego z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Zagraniczni goście dowiedzieli się przede wszystkim jak trudna i ciężka jest praca górników, ale także jak wygląda strój galowy górnika i co oznaczają kolory piór przy czapkach.

Podczas wizyty w Polsce Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy zwiedzili Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Spotkanie odbyło się w Budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, gdzie przywitał ich dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Uczniowie uczestniczyli w pogadance na temat przedsiębiorczości - jej istocie i znaczeniu w życiu codziennym oraz jej powiązaniach z naukami ekonomicznymi, przygotowanego specjalnie dla naszych uczniów przez dr inż. Grzegorza Wesołowskiego oraz dr inż. Sebastiana Białoskurskiego z Katedry Zarządzania i Marketingu.

Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy rozwijali swoje umiejętności na warsztatach z kreatywności i komunikacji międzykulturowej, które poprowadziły dla nich Małgorzata Baranowska oraz Maja Sienko z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Współpracując w międzynarodowych zespołach, uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię oraz uczyli się bycia aktywnym i otwartym w relacjach z innymi, lepiej rozumieć drugą osobę oraz wyrażać w sposób bardziej komunikatywny własne uczucia, przekonania i intencje.

Uczniowie zaangażowani w projekt Erasmus+ doskonalili także swoje umiejętności biznesowe na kiermaszu produktów powstałych w mini firmach wszystkich szkół partnerskich, który cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród rodziców uczniów.

Kolejnym punktem programu była wycieczka do Warszawy. W Domu Spotkań z Historią uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. „Przedsiębiorczy Dziadek”, podczas których dowiedzieli się, co to znaczy być człowiekiem przedsiębiorczym, kim byli założyciele fabryk, skąd pochodzili, dlaczego zakładali biznesy w Warszawie. Na wybranych przykładach, np. firmy Wedel, prześledzili historię wybranych warszawskich firm początków XX wieku. Na koniec zajęć uczniowie wcielili się w postać przedsiębiorców i samodzielnie zakładali własny biznes.

W dalszej części udali się w wędrówkę po świecie pieniądza w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, nowoczesnej placówce edukacyjnej ukazującej dzieje pieniądza oraz jego rolę na tle gospodarczo-społecznej historii świata i Polski. To niezwykłe miejsce to swoisty wehikuł czasu, którym można dotrzeć do kluczowych miejsc związanych z historią pieniądza. Dzięki niemu można stać się świadkiem narodzin monety i banknotu, pierwszych banków, teorii ekonomicznych, zobaczyć jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat i karta kredytowa. To miejsce, w którym większość uczestników wycieczki, choć przez chwilę chciała poczuć się milionerami trzymając w ręku autentyczną sztabkę złota o równowartości dwóch milionów złotych.

Wymiana młodzieży to również świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych, a także współpracy w grupie. Świetnym tego efektem było zaprezentowanie anglojęzycznego przedstawienia „Love and Money” w międzynarodowej obsadzie młodych aktorów ze wszystkich szkół partnerskich. Głównym przesłaniem sztuki było to, że w życiu najważniejsze są przyjaźń i miłość, a nie pieniądze czy pozycja społeczna.

Goszczenie zagranicznych przyjaciół było niezwykłym doświadczeniem, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Młodzi ludzie rozwinęli w sobie ducha przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Niewiarygodne jest to, że w stosunkowo krótkim czasie nasza młodzież potrafi z niezwykłą łatwością zintegrować się ze swoimi korespondentami z zagranicy. Ważne jest to, że chęć poznania płynęła z obu stron, więc po planowych zajęciach, zagraniczni goście miło spędzali czas z rodzinami goszczącymi.

M. Fryt

 

Łęczna 27 czerwca

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876