Górnicy, wszyscy pracownicy kopalń to grupa zawodowa, której w dużym stopniu udało się zabezpieczyć przed bieżącymi skutkami inflacji i drożyzny. Dotyczy to również pracowników LW Bogdanka SA.

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej wywalczyli inflacyjne dodatki w wysokości 4 – 6,4 tys. zł. I to w sytuacji, kiedy według wstępnych wyliczeń zatrudniająca 36,5 tys. osób spółka odnotowała w zeszłym roku 700-800 mln zł straty. W tym roku ma być lepiej a to w dużej mierze dzięki temu, że spółka została objęta wsparciem z tytułu redukcji mocy zdolności produkcyjnych. W lutym PGG otrzymała wsparcie z budżetu w wysokości 400 mln zł.

Z kolei w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest to aż od 13 tys. zł do 19 tys. zł brutto. W JSW kwoty wypłat netto mogą wynosić ok. 12,8 tys. zł dla pracowników dołowych, ok. 10,8 tys. zł dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla (16 tys. zł brutto) i ok. 8,8 tys. zł dla pozostałych pracowników (13 tys. zł brutto). Nagrodę dostanie więc każdy: od górnika, przez ratownika i gońca, aż do osoby sprzątającej gabinet prezesa. Nagród nie otrzyma najwyższa kadra kierownicza – członkowie zarządu i rady nadzorczej.

Nie inaczej jest w Lubelskim Węglu Bogdanka. W styczniu związki zawodowe wywalczyły około 10-procentową podwyżkę. Dzięki temu dziś średnia płaca w górniczej spółce to 9,8 tys. złotych. I to nie koniec dodatkowych pieniędzy dla załogi, bo związkowcy porozumieli się z władzami spółki w sprawie nagród. Będą ich dwa rodzaje.

Pierwsza część porozumienia określa zasady przyznawania „nagrody doraźnej za niską absencyjność w pracy” za drugi kwartał tego roku. I tak pracownik, który miał 100-procentową frekwencję, otrzyma 250 złotych (kwoty brutto). Jeśli był na chorobowym 1-14 dni, to kwota wynosi 245 zł. Jeżeli było to 15-30 dni to otrzyma 125 złotych. Jeżeli kogoś nie było powyżej 30 dni, to nagroda mu nie przysługuje. Pieniądze już zostały wypłacone.

Druga część porozumienia dotyczy nagrody specjalnej za wypracowany przez kopalnię zysk w pierwszym półroczu. Wstępne wyniki wskazują, że zysk netto LW Bogdanka wyniósł 336 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,46 mld zł, a kopalni udało się wydobyć 5,57 mln ton węgla.

Na nagrody za drugi kwartał zostało przeznaczone 47,9 mln zł. Pieniądze mają zostać załodze przyznane indywidualnie zgodnie z ustalonymi mnożnikami dotyczącymi przepracowanych dni.

Warto przypomnieć, że górnicy mają szereg przywilejów, jak np. 13 i 14. pensja, pieniądze z okazji Barbórki czy nagrody jubileuszowe i roczne. W Bogdance ze rekordowe wydobycie węgla w 2021 r. na każdego pracownika przypadło 5 tys. zł takiej nagrody.

Łęczna 30 lipca 2022

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876