Mówi się, że na wschód od Wisły mamy biedną Polskę. Prawda to czy fałsz? W zestawieniu bogatych i biednych gmin tylko dwa samorządy z terenu powiatu łęczyńskiego należą do tych pierwszych.

Ministerstwo Finansów opublikowało pewien czas temu wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (tzw. wskaźnik G). Wskaźnik G otrzymuje się dzieląc sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców.

Pierwsze co się narzuca przy analizie wyników to ogromne rozwarstwienie bogactwa w skali kraju. Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, tzw. wskaźnik gminny Gg, na ten rok oszacowano na 1.514,27 zł. Jednakże wśród wszystkich 2479 gmin w Polsce pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi jest przepaść. W gminie Radgoszcz na głowę mieszkańca wskaźnik wynosi ok. 35 tysięcy zł a w najbiedniejszej tylko niecałe 425 zł w przypadku gminy Kleszczów!

Wskaźniki powyżej średniej krajowej uzyskało tylko 449 gmin na 2479 jednostek ujętych w zestawieniu. Z naszego powiatu powyżej średniej zmieściły się dwie gminy: Puchaczów 4037,85 zł (gmina wiejska) - 16 miejsce w kraju i Cyców 1703,28 zł (gmina wiejska) - 341 miejsce w kraju. Poniżej średniej są pozostałe cztery gminy: Łęczna 1312,76 zł (gmina miejsko-wiejska) - 883 miejsce, Ludwin 1281,35 zł (gmina wiejska) - 947 miejsce, Milejów 1061,96 zł (gmina wiejska) - 1451 miejsce, Spiczyn 910,89 zł (gmina wiejska) - 1862 miejsce.  

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876