loading...

Wyniki najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii wskazują, że główną przyczyną wzmożonej emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 są przede wszystkim organiczne/kopalne źródła energii. Ponad 75% gazów cieplarnianych powstaje przy wydobywaniu i spalaniu węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Szczególnie obecnie tania ropa naftowa (i jej zwiększone wykorzystywanie) przyczynia się do znacznego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Aspekt ten powinien – według F. Birol z Międzynarodowej Agencji Energii - być sygnałem i znaleźć wiele więcej miejsca na Światowym Szczycie Klimatycznym w Paryżu. W ostatnich 12 miesiącach nastąpiły istotne zmiany na rynku energii, otóż ropa naftowa latem 2014r. kosztowała ponad 100 USD/baryłkę, obecnie kosztuje około 45 USD/baryłkę. W związku z tym tania oferta ropy naftowej, przez kraje OPEC na czele z Arabią Saudyjską jest bardzo duża ilościowo i tania. Eksperci tego sektora uważają jednak, że cena ropy naftowej w 2020r. wyniesie około 80 USD/baryłkę, nie wykluczają również długookresowego utrzymania się niskich cen ropy naftowej.

Zgodnie z ww. raportem udział węgla w światowym miksie energetycznym wzrósł z 23% w 2000r. do 29% obecnie, jednakże nastąpi jego wyhamowanie, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych (OECD). Do 2040r. udział węgla w tych krajach zmniejszy się o 40%, zaś w krajach UE o około 2/3. Jedynie wzrost zapotrzebowania na węgiel wystąpi w Indiach i południowowschodniej Azji. Przewiduje się, że największe zużycie węgla w skali światowej, tj. w 80% przypadać będzie w 2040 roku na rynek azjatycki.

Celem pro klimatycznego zużywania węgla postuluje się przemysłowe stosowanie technologii CCS (efektywne wychwytywanie i składowanie CO2).

Międzynarodowa Agencja Energii podkreśla coraz większą ekspansję energetyki odnawialnej w Indiach i Chinach. Przewiduje się, że do 2040 udział energii odnawialnej w miksie krajów UE wyniesie około 50%, w Chinach i Japonii 30%, zaś w USA i Indiach około 25%.

Międzynarodowa Agencja Energii uważa, że zmniejszenie emisji CO2 byłoby większe, jeśliby „o wiele droższe byłaby wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz niższe koszty energetyki odnawialnej i efektywniejsze/oszczędniejsze technologie zużywania energii”. Szczególnie oszczędności zużycia energii objąć powinny energochłonne gałęzie przemysłu (przemysł metalurgiczny, cementowy, przetwórstwa tworzyw sztucznych, itp.), rolnictwo i leśnictwo, wytwarzanie energii, transport, gospodarstwa domowe, itp. Ww. agencja wskazuje na działania, które należy zaimplementować, aby redukować emisję CO2, a więc podniesienie sprawności energochłonnych procesów przemysłowych, stosowanie innowacyjnych technologii ocieplania budynków, obniżanie zużycia paliwa w transporcie, oraz zredukowanie subwencji dla energetyki konwencjonalnej (około 500 mld USD) i dążenie do dekarbonizacji.

Źródło: World Energy Outlook, November 2015;

oprac: B. Jaworski

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876