loading...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że na naszej wschodniej granicy stanie ogrodzenie. Ma to być jedna z metod walki z afrykańskim pomorem świń (ASF). Drugą ma być – według Lubelskiej Izby Rolniczej – wystrzelanie dużej populacji dzików.

Resort rolnictwa o zamiarze budowy ogrodzenia wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą o długości 729 km poinformował pod koniec minionego tygodnia. Zabezpieczenie to ma zapobiec przechodzeniu dzików zakażonych wirusem ASF z tych krajów. Szacunkowy koszt ogrodzenia to ponad 100 mln zł. Lubelska Izba Rolnicza chce też płotu na granicy z Rosją.

Pierwszy przypadek ASF w Polsce został potwierdzony w lutym 2014 r. Obecnie zanotowano już aż 50 ognisk ASF w Polsce (świń) i ponad 380 przypadków choroby u dzików. Najbardziej zagrożone chorobą są wschodnie części województwa mazowieckiego, Podlasie i północna część województwa lubelskiego.

- Według naszego rozeznania, pierwsze przypadki ASF w tym roku spowodowane były podaniem świniom trawy skoszonej przez rolnika w pobliżu lasu, zarażonej przez dziki - poinformowała Ewa Lech, wiceminister rolnictwa. Dlatego zdaniem E. Lech konieczna jest szybka zmiana przepisów Prawa łowieckiego. Rozpatrywana jest nawet możliwość zniesienia okresu ochronnego przy polowaniach na lochy dzików, a także umożliwienie wykorzystania podczas polowań urządzeń technicznych. Do odstrzału sanitarnego dzików mają być dopuszczone również osoby posiadające uprawnienia, a nie będące członkami koła łowieckiego.

Wiceminister podała też szczegóły zapowiadanego przez ministerstwo rolnictwa nowego programu bioasekuracji. Zakłada on m.in. przyznanie większych uprawnień powiatowym lekarzom weterynarii. W przypadkach nieprzestrzegania przez rolnika przepisów, będą mogli nakazać likwidację stada, bez konieczności dodatkowych kontroli czy postępowania administracyjnego. Wiceminister podkreśliła, że jeżeli rolnik nie zastosuje się do wymogów bioasekuracji i hodowlę trzeba będzie zamknąć, to nie dostanie rekompensaty.

KERM wydał już rekomendację dla budowy wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą zabezpieczeń. Wiceminister podkreślała, że chociaż koszt budowy ogrodzenia ma wynieść ponad 100 mln zł, to i tak jest to mniejsza kwota niż koszty, które musiałyby być ponoszone przy dalszym rozprzestrzenianiu się choroby. W tegorocznym budżecie na zwalczanie chorób zakaźnych przeznaczono prawie 300 mln zł, w budżetach wojewodów zapisano na ten cel ponad 26 mln zł, w rezerwie celowej jest kolejne 272 mln zł.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677