loading...

14 marca w Łęcznej otworzył swoje biuro poselskie Artur Soboń, parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. Biuro mieści się na Deptaku, w tym samym miejscu co biuro wicemarszałka Senatu dr Grzegorza Czeleja.

Jagiellonia Białystok pokonała Górnik Łęczna 1:0 w meczu 27. kolejki Ekstraklasy.

W ręce policjantów z II komisariatu w Lublinie wpadł 39-letni mieszkaniec stolicy województwa. Zatrzymanie mężczyzny to efekt pracy kryminalnych z ul. Walecznych. Z ustaleń policjantów wynikało, że 39 latek ma na swoim koncie kradzieże z włamaniem. Podejrzany usłyszał łącznie 6 zarzutów. Do przestępstw tych doszło głównie w tym roku chociaż policjanci udowodnili zatrzymanemu także włamanie, które miało miejsce jeszcze w listopadzie 2013 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2016 Burmistrza Łęcznej z dnia 3 marca 2016 r.  nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015 otrzymali:

1. Zespół The Ravel w składzie: Karol Kwaśnik, Mateusz Kawerski, Jakub Stasikowski

2. Karolina Wiśniewska 

3. Katarzyna Drozd

4. Julia Kierepka

5. Martyna Ozga

W dniach od 16 marca do 14 kwietnia 2016 r. wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Studium obejmuje całą gminę Łęczna w jej granicach administracyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej otrzymała Honorowy Certyfikat Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych za wysoką jakość pracy w roku szkolnym 2014/2015. Wyróżnienie to otrzymały 32 placówki z województwa lubelskiego, w tym 8 szkół podstawowych.

Tymczasowy areszt na 3 miesiące zastosował sąd wobec 33 i 40 latka. Mężczyźni grożąc zabójstwem mieszkance Lublina usiłowali zmusić ją do zmiany zeznań jako świadka w toczącej się przed sądem sprawie karnej. Dotyczyła ona włamania do sklepu, w której jednym ze sprawców jest kuzyn 33-latka.

Nie dopuścić do emisji CO2 do atmosfery, lecz magazynować dwutlenek węgla pod ziemią, długookresowo. To mógłby być sposób na zatrzymanie zmian klimatu na kuli ziemskiej. Jedynie technologia CCS (ang. carbon capture and storage, czyli technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla) mogłaby tego dokonać. Technologia, która już od lat przechodzi testy w tym zakresie, jednakże wyniki nie są jeszcze na tyle zadowalające, aby stanowiła ona powszechne zastosowanie w branży energetycznej.

Amerykańska pilotażowa elektrownia węglowa „Kemper County” (stan Missisipi) może być tego namacalnym przykładem. Zastosowana w tej elektrowni technologia CCS może jednak pokazać oponentom wykorzystywania węgla, że węgiel może być spalany, bez emitowania szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych. Tak, więc technologia CCS pokazuje jak można oddzielać i magazynować emitowany do atmosfery CO2. Koszty budowy tej elektrowni, wielokrotnie wzrastały w trakcie realizacji i osiągnęły kwotę aż 6,5 mld USD, a więc jest ona najdroższa wśród budowanych elektrowni węglowych. Już w połowie 2016r. dostarczać będzie energię elektryczną do 186.000 odbiorców.

Na charakterystycznym rondzie ze śmigłowcem, czyli na skrzyżowaniu ul. Racławickiej z al. Lotników Polskich, od lat dochodzi do kolizji. Nie pomogły kolorowe symbole na jezdni informujące o konieczności ustąpienia pierwszeństwa, niewiele zmieniły ostrzegawcze pulsujące znaki przed wjazdem na rondo – wciąż dochodzi tu do drogowych kolizji.

Pod koniec stycznia problemem zajęła się specjalna komisja w skład której wchodzili przedstawiciele samorządu powiatowego i policji. Komisja zaproponowała zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Lotników Polskich i ul. Racławickiej przez wprowadzenie tzw. ronda turbinowego. Ruch turbinowy obowiązuje już w Świdniku na trzech skrzyżowaniach położonych w ciągu ulic Lotniczej oraz Żwirki i Wigury.

Młodzi artyści z Parafii Świętej Barbary w Łęcznej zaprezentowali parze prezydenckiej scenkę kolędniczą i śpiewali polskie kolędy. W spotkaniu uczestniczył m.in. ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876