Lubelski Węgiel Bogdanka, wiodąca kopalnia w Polsce, napotyka na trudności z dalszym zwiększeniem wydobycia węgla.
Lubelski Węgiel Bogdanka, będący częścią grupy Enea, osiągnął maksymalną pojemność swoich magazynów. Zarząd spółki poinformował, że główni krajowi odbiorcy również są zasypani węglem, a ukraińskie elektrociepłownie, które mogłyby być potencjalnym rynkiem zbytu, zostały zniszczone w wyniku działań wojennych.

Bogdanka pochwaliła się przygotowaniem do eksploatacji najdłuższej ściany nie tylko w historii firmy, ale także w historii całego górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Pod koniec stycznia rozpoczęła się eksploatacja ściany 1/IV/391 w polu Bogdanka. Ściana ta jest eksploatowana kombajnem ścianowym. Jej miąższość (grubość pokładu) szacowana jest na ok. 2,8 m. Rekordowa ściana zlokalizowana jest w polu wydobywczym Bogdanka, na głębokości 1020 metrów pod ziemią. Jest to pierwsza ściana w polu czwartym w pokładzie 391. Jej wybieg szacuje się na 3015 metrów. To 98. ściana w historii firmy - powiedział Adam Partyka, z-ca prezesa zarządu LW Bogdanka ds. pracowniczych i społecznych.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz Katowicki Węglokoks S.A. podpisały, 18 września w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Stalowego Steel 2023, list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy.

30 sierpnia 2023 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zakończyły się negocjacje wszystkich związków zawodowych z zarządem LW Bogdanka - poinformowała spółka.

Przed kilkunastoma dniami ukazała się informacja, która może stanowić kolejny przełomowy moment dla kopalni Bogdanka. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, wykazał zainteresowanie przejęciem kopalni i podjął kroki w kierunku nabycia znacznej ilości akcji LWB.

Według oficjalnego komunikatu opublikowanego przez spółkę ENEA, Skarb Państwa złożył ofertę zakupu pakietu 21 962 189 akcji LWB, które obecnie znajdują się w posiadaniu ENEA S.A. Cena proponowana za każdą z akcji to kwota 45 złotych, co sumarycznie przekłada się na ponad 988 milionów złotych. Jest to niezwykle istotne wydarzenie na polskim rynku finansowym, a także dla samej kopalni Bogdanka.

Bogdanka poinformowała, że zmniejsza produkcję węgla do 7 mln ton węgla handlowego z 8,3 planowanych wcześniej.

Decyzja o obniżeniu celu produkcyjnego została uzasadniona spadkiem zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni związanych z GK Enea o około 1,05 mln ton, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszącym +/- 15% w stosunku do obowiązujących wolumenów na ten rok.

Lubelski Węgiel Bogdanka z sukcesem uruchomiła eksploatację węgla kamiennego w nowej, wysokowydajnej ścianie kombajnowej w Polu Stefanów. Kopalnia prowadzi obecnie wydobycie trzema ścianami, co wynika z wcześniej planowanego harmonogramu prac - poinformowała spółka.

Zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w lokalnym bilansie energetycznym, wspieranie lokalnego rozwoju przedsiębiorstw cechujących się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w procesie optymalizowania kosztów oraz zmniejszania ich śladu węglowego to jedne z głównych celów działalności powołanego k 17 lutego 2023 roku Łęczyńskiego Klastra Energii.

Porozumienie w tej sprawie podpisano w siedzibie lidera - Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Członkom Klastra przyświeca idea rozwoju energetyki rozproszonej, służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, przy optymalnych warunkach organizacyjnych, prawnych i finansowych.

We wtorek 30 listopada 1982 roku, o godzinie 10.50 na poziomie 922 szybu "Samsonowicz" w Bogdance, uruchomiono pierwszą ścianą wydobywczą, która rozpoczęła eksploatację węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym - przypomniała w mediach społecznościowych kopalnia Bogdanka. Warto dodać, że wcześniej bo w styczniu 1975 roku rząd podjął decyzję o budowie kopalni pilotująco-wydobywczej w Bogdance, a już w lutym rozpoczęto wiercenie pierwszego głębokiego otworu mrożeniowego pod przyszły szyb wydobywczy.

Dzisiaj, w piątek 16 września, Rada Nadzorcza spółki Lubelski Węgiel Bogdanka odwołała w piątek ze stanowiska prezesa Artura Wasila – poinformowała spółka. Prezes kopalni został odwołany na osobiste polecenie Jacka Sasina, o czym w środę 14 września na Twitterze poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych.

Lubelski Węgiel Bogdanka SA nie przyjmuje już zapisów na węgiel. – Została ukończona rejestracja gospodarstw domowych zapisujących się na zakup węgla z puli przeznaczonej na wrzesień – poinformowała spółka w komunikacie. Chodzi o to, żeby nie zapisywać więcej odbiorców, niż kopalnia jest w stanie obsłużyć.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876