Taki widok zafundowano mieszkańcom bloku przy ulicy Gwarków 7 w Łęcznej po pracach remontowych polegających na dociepleniu budynku.

- Przed remontem mogłam pracować w kuchni przy świetle dziennym. Teraz jest tak ciemno, że światło musimy zapalać już od rana – skarży się pani Ewa, mieszkanka remontowanego bloku.

Drzwi wejściowe do jej mieszkania są na tarasie, który zabudowali robotnicy w ramach prac dociepleniowych. W innych tego typu łęczyńskich budynkach na całej rozciągłości tarasu wstawiono okna. W bloku przy Gwarków 7 są one tylko naprzeciw drzwi wejściowych.

Mieszkańcy skarżą się, że do ich kuchni dociera dużo mniej światła niż przed remontem. – Teraz zaoszczędzimy na rachunkach za ciepło, ale stracimy na prądzie – kwituje pani Ewa.

Dotykają , oglądają, próbują pomarańczy... i już pamiętają, że to jest „orange”.

Od 15 lat w taki sposób języka angielskiego uczą się polskie dzieci w szkołach Helen Doron. Drugie tyle ta metoda istnieje na świecie.

- Obcego języka uczymy tak jak ojczystego – podkreśla Ewa Dołgań, właścicielka łęczyńskiej szkoły Helen Doron i dodaje: - Dlatego uczą się u nas nawet takie maluchy, które nie skończyły jeszcze pierwszego roku życia. To dobry czas na naukę języka, bo aparat mowy dziecka jest elastyczny.

Władze nazwały to sukcesem. I podobno wszyscy są szczęśliwi, że targowisko ze Starówki zostało przeniesione na Pasternik. Być może byłby to sukces, bo ilość handlujących wydaje się większa. Jednak zadziwia bałagan przy organizacji nowego targu.

Łęczna liderem ucieczek

Polska się kurczy, oczywiście obszar kraju ciągle ten sam, ale liczba ludności powoli, aczkolwiek systematycznie, się zmniejsza. Rodzi się mniej dzieci, kwitnie chociaż ostatnio mniej intensywnie emigracja zarobkowa. Przyczyny obu zjawisk są jednak jedne – ekonomiczne.

Z opublikowanych ostatnio danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w całym województwie lubelskim mieszka 2 miliony 175,7 tysiąca osób, czyli ponad 23 tysiące mniej niż 10 lat temu. Co więcej utrwala się przewaga ludności mieszkającej na wsi. Aktualnie zamieszkujący tereny wiejskie o 150 tysięcy przeważają nad mieszczuchami. Ba, w ciągu 10 lat liczba ludności wiejskiej zmniejszyła się o 9 tysięcy, zamieszkującej miasta o 14 tysięcy.

300 osób, z tego 200 aktywnych członków liczy rejonowy oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Łęcznej.

Zgodnie ze statutem misją stowarzyszenia jest poprawianie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz działanie na rzecz ich uczestniczenia w życiu społecznym. Ważnym elementem działalności jest organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku, rekreacji oraz poprawę sytuacji zdrowotnej członków. PZEiR ma też reprezentować interesy członków wobec organów władz i administracji oraz popularyzować ich problemy wśród społeczeństwa.

0 2 inter cz art 100 100 5497Dni gminy Cyców mają podwójny wymiar, dają radość mieszkańcom gminy a jednocześnie przypominają co roku o ważnym wydarzeniu z okresu walki o niepodległe państwo. Dlatego w III Rzeczpospolitej odbywają się w sierpniu – miesiącu bitwy cycowskiej, kiedy to w 1920 roku odrodzona polska armia dała odpór bolszewickim zagonom armii Tuchaczewskiego.

Tegoroczne „Dni gminy Cyców” odbyły się w dniach 11-12 sierpnia. Pierwszy dzień wypełniły imprezy i zabawy sportowe, a zakończyła dyskoteka trwająca do samego świtu.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbędą się w piątek 27 lipca w Łęcznej. Będą połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej oraz uroczystym otwarciem nowej komendy.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 Mszą św. odprawioną w kościele św. Barbary. Później nastąpi otwarcie nowego obiektu KPP w Łęcznej. Zostaną też wręczone odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Pod takim tytułem Fundacja „Dajmy szansę” z Milejowa, realizowała projekt dofinansowywany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011”.

W ramach przyznanej dotacji zakupione zostały Kurki Zielononóżki Kuropatwiane, które przekazane zostały do 12 gospodarstw w Milejowie i w Jaszczowie. Osoby chętne do podjęcia hodowali, przed otrzymaniem stada kurek wzięli udział w szkoleniu z zakresu hodowli kur z zielonymi łapkami,  prowadzonym przez Wykładowcę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zbierają aluminiowe puszki, szperają po śmietnikach, śpią w klatkach schodowych… Coraz więcej łęcznian nie ma dachu nad głową.

Obecne prawo pozwala na eksmisję sprawców przemocy w rodzinie nawet, gdy gmina nie zapewnia lokalu tymczasowego. - To jeden z powodów wzrostu liczby osób bezdomnych w naszym powiecie – tłumaczy Janina Cyfra, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej. - Obecnie wiemy o sześciu bezdomnych mężczyznach i jednej kobiecie. Śpią w klatkach schodowych, piwnicach a jedna osoba zajmuje ruderę, która jednak może się w każdej chwili zawalić. Bezdomni piszą podania do urzędu miasta z prośbą o jakiś lokal. Już dzisiaj musimy myśleć o stworzeniu noclegowni w powiecie łęczyńskim, aby przygotować się na sezon jesienno-zimowy – mówi kierownik MOPS.

Obecnie strażnicy miejscy przewożą osoby bezdomne z Łęcznej do schroniska w Świdniku (na koszt gminy), gdzie jedna doba kosztuje 18 zł.

Od dłuższego już czasu wiele emocji i komentarzy wzbudza podwyżka cen wody i ścieków w Łęcznej. Obiegowe opinie i wpisy w internecie, obarczające radnych odpowiedzialnością za wzrost cen, są tylko wynikiem braku znajomości zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wszyscy radni zagłosowali przeciwko uchwaleniu nowych taryf.

Taką decyzję radnych należy interpretować jako sprzeciw wobec podnoszeniu cen i jako wyraźną sugestię skierowaną do władz Spółki PGKiM celem poszukiwania sposobów ograniczenia kosztów. Zgodnie z przepisami w/w ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nowa taryfa zacznie obowiązywać po 70 dniach od złożenia wniosku.

Jeśli są miejsca, które ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy - to jednym z nich jest szkoła pomagająca szukać uczniom tożsamości.

23 czerwca bieżącego roku minie dokładnie 20 lat odkąd szkoła – wówczas Szkoła Podstawowa w Cycowie – przyjęła za swojego patrona 7. Pułk Ułanów Lubelskich, jedną z najznamienitszych formacji kawaleryjskich Rzeczpospolitej Polskiej.

W 1921 r. pułk odznaczony został przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Orderem Wojennym Virtuti Militari. Taki patron zobowiązuje, a dziedziczenie jego tradycji to zaszczyt dla całej społeczności. To szacunek dla naszych przodków i ich dokonań, źródło historycznej wiedzy i świadectwo kulturowej wrażliwości. Pielęgnowanie i czerpanie z tradycji mądrości oraz siły sprzyja budowaniu odpowiedzialnej przyszłości narodu. Naturalnym adresatem tych działań jest młodzież.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876