loading...
Sobieski w Zawieprzycach

Kiedy na ekrany polskich kin wchodziła superprodukcja „Bitwa pod Wiedniem”, w Zawieprzycach gościł sam król Jan III Sobieski, a podejmował go w swoich dobrach jego druh wojenny, wojewoda wołyński Atanazy Miączyński. Salutom z dział nie było końca, a godnym miodem – półtorakiem, przyjęto też gości z sześciu gmin: Spiczyna, Mełgwi, Wólki, Piask, Rybczewic i Gorzkowa. Inscenizacja historyczna miała miejsce z okazji konferencji inaugurującej projekt: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo wspomnianych 6 gmin Lubelszczyzny, tworzących na terenie województwa lubelskiego podregion Szlaku Jana III Sobieskiego (JIIIS) i wspólnie budujących jego markę. Jego celem, wspieranym kwotą prawie 7 milionów franków (ok. 20 mln zł) z Funduszu Szwajcarskiego, najogólniej mówiąc jest promowanie lokalnych produktów i usług oraz pobudzanie inicjatyw biznesowych w podregionie.

Szwajcarskie pieniądze posłużą więc aktywizacji lokalnego biznesu. Bezzwrotna dotacja będzie rozdysponowywana w formie grantów (maksymalnie po 300 tys. zł) do 30 września 2014 roku. O te granty będą mogli się ubiegać i mieszkańcy gmin, i lokalne firmy. Głównym kryterium ich przyznania ma być dobry pomysł na biznes.

Zainaugurowany 12 października w Zawieprzycach projekt jest częścią inicjatywy „Szlak Jana III Sobieskiego” rozwijanej sukcesywnie od roku 2008. Łączy historię ze współczesnością, a geograficznie obejmuje tereny od Oleska, miejsca narodzin króla, po Wiedeń. Ma być impulsem do rozwoju w dziedzinie: kultury, edukacji, przedsiębiorczości, w tym turystyki oraz odnawialnych źródeł energii. Stanowi podstawę do budowania funkcjonalnych połączeń terytorialnych, obejmujących Ukrainę, Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Austrię.

Projekt „Marka lokalna...” rozumiany jest jako pilotażowy dla pozostałych regionów w Europie.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876