loading...

Drożyznę widać w sklepach i w statystykach europejskich. W lipcu ceny w Polsce rosły ponad 9-krotnie szybciej niż średnia w strefie euro. Większe podwyżki są tylko na Węgrzech.

Biznes. Business. Businessman. Businesswoman. Tych słów używamy najczęściej opisując kogoś, kto zarządza firmą. Używamy tych słów wobec osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Słowo „business” pochodzi od słowa „busy”, czyli zajęty, aktywny. A więc określa ono osobę aktywnie angażującą się do powstawania w celach komercyjnych usług oraz dóbr. No dobrze, każdy chce zarobić. Każdy chce zostać milionerem w jak najkrótszym czasie. No dobrze, zacznijmy od początku.

Enea włącza się w działania związane z walką ze smogiem. Jeszcze w styczniu 2018 roku firma planuje rozszerzyć swoją ofertę o nowy produkt promujący zwiększanie zużycia w godzinach nocnych. Nowa oferta Enei, dzięki preferencyjnym cenom, ma zachęcić klientów do korzystania z ekologicznego ogrzewania elektrycznego oraz samochodów elektrycznych.

Jeszcze Wielka Brytania na dobre nie wyszła z Unii Europejskiej, a już Brytyjczyków dotykają pierwsze kłopoty. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w najnowszej prognozie na 2017 rok ogłosił, że czas, kiedy Wielka Brytania była piątą gospodarką świata, właśnie się kończy.

W piątek, 10 lutego, do obiegu trafi nowy banknot z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego o nominale 500 zł. Będzie wyższy i szerszy od dotychczasowych banknotów. Nie będzie jednak tak łatwo dostać 500 zł banknot, bo w pierwszej kolejności będzie służył do rozliczeń międzybankowych. Mają też służyć do przechowywania tzw. zapasu strategicznego w Narodowym Banku Polskim.

Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Inwestycja wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. Przejęcie Elektrowni Połaniec umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju i wzmocni pozycję Grupy na rynku.

Wartość przedsiębiorstwa ENGIE Energia Polska (wyliczona z pominięciem zadłużenia oraz gotówki w spółce) została uzgodniona na ponad 1 miliard zł. Ostateczna cena za 100 proc. akcji ENGIE Energia Polska zostanie wyliczona w oparciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego na 31 grudnia 2016 roku.

Światowy PKB w 2015r., wzrósł średnio o 3%. Dwa kraje wyraźnie przekroczyły tą wartość, tj. Chiny (6, 9%) i Indie (7,4%). Według prognoz OECD wzrost PKB w 2016r., w Indiach dalej będzie wzrastał, a w Chinach nastąpi pewne ostudzenie gospodarcze (wzrost PKB o około 6%). Tak, więc w przyszłości przede wszystkim Indie i południowo-wschodnia Azja, będą kreatorami przyśpieszonego rozwoju gospodarczego.

Węgiel, pomimo rosnącego udziału odnawialnych nośników energii w miksie produkcji energii elektrycznej, pozostanie główną bazą zaopatrzenia w energię. Przemawia za tym przede wszystkim korzystna cenowo i zasobowo podaż węgla i budowa nowych elektrowni węglowych, w krajach rozwijających się gospodarek, o zwiększonym popycie energii.

Wzrost zainteresowania węglem – nowa szansa dla węgla

W gospodarczych periodykach ukazują się artykuły, opinie i analizy wskazujące na powrót zainteresowania się węglem, jako nośnikiem energii. Węgiel jest najczęściej wykorzystywanym nośnikiem energii w świecie i tendencja ta nie za szybko się zmieni. W porównaniu do odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego, węgiel jest o wiele korzystniejszy. Na poniższym wykresie przedstawiono zróżnicowanie cen węgla i gazu ziemnego w poszczególnych regionach świata (Źródło: NZZ-Infografik). Jedynie ceny gazu w stosunku do węgla (w USD/MWh) są niższe w USA, zaś w innych rejonach świata ceny węgla są o wiele niższe od gazu ziemnego. W porównaniu do gazu ziemnego, czy też gazu z łupków, produkcja energii elektrycznej na bazie węgla jest o wiele tańsza.

Południowa Afryka jest bardzo zasobna w bogactwa mineralne. Jest jednym z największych światowych producentów złota, platyny, rud chromu, wanadu i manganu. Pięć podstawowych surowców mineralnych tego kraju (platyna, złoto, węgiel kamienny, ferrochromy oraz ruda żelaza) przynoszą jednak w dalszym ciągu prawie 40% wpływów eksportowych. Pod względem wydobycia innych surowców mineralnych, np. w wydobyciu diamentów zajmuje 5 miejsce w świecie, uranu – 9, węgla – 6, niklu – 10, żelaza – 8. Pięć podstawowych surowców mineralnych RPA (platyna, złoto, węgiel kamienny, diamenty oraz ruda żelaza) przynosi krajowi około 30, 0% wpływów eksportowych.

Pomimo, że produkuje się w skali światowej coraz więcej energii elektrycznej w siłowniach wiatrowych, słonecznych, czy też biogazowniach, w dalszym ciągu wzrasta globalny popyt na energię. Takowe są, m.in. wnioski, wynikające z upublicznionego w dniu 8 czerwca br. raportu brytyjskiego koncernu paliwowego BP.

Pomimo znacznej rozbudowy w ostatnich latach energetyki odnawialnej, jej udział w światowym miksie energetycznym jest daleko w tyle w porównaniu do kopalnych nośników energii. Potrwa jeszcze, co najmniej 20 lat, zanim obecny udział energii odnawialnej z 2,8% w światowym zapotrzebowaniu na energię, wzrośnie do 8%. Natomiast udział odnawialnych źródeł energii w światowej produkcji energii elektrycznej wyniósł prawie 15% ( w Niemczech 23%).


Obserwuje się również permanentny spadek w światowym miksie energetycznym udziału ropy naftowej, ostatnio też energetyki jądrowej, natomiast wzrost udziału gazu ziemnego, a po wcześniejszym spadku wzrost udziału węgla. Warto zauważyć, że udział węgla, jako drugiego największego dostawcy energii, zmniejszył się, gdyż spadło zapotrzebowanie na niego przede wszystkim w Chinach i USA.

Ceny kopalnych/organicznych nośników energii, tj. ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla wykazują permanentny spadek (szczególnie ropy naftowej i gazu ziemnego), od stycznia 2014r. do stycznia 2016r. Wydaje się, że po tym okresie, pewne zahamowanie spadku cen, a nawet wystąpi minimalny wzrost światowych cen węgla i ropy naftowej.

W 2015r. o 15% do 213 TWh wzrosła zdolność wytwórcza energetyki odnawialnej. Większość wytworzonej energii pochodziła z siłowni wiatrowych (125 TWh).Wystąpił również wzrost zdolności wytwórczej energetyki słonecznej, która w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła sześciokrotnie. Chiny w tej materii wyprzedziły Niemcy i USA i stały się największym wytwórcą instalacji i energii elektrycznej z siłowni słonecznych.

Zmniejszona cena ropy naftowej przyczyniła się do wzrostu popytu. W porównaniu do średniego popytu w okresie 10 lat, w 2015r. popyt na ropę naftową zwiększył się o ponad 1 mln baryłek/d. Na poniższych wykresach przedstawiono: procentowe roczne kształtowanie popytu na energię (w latach 2005 do 2015, oraz w 2015r.) w skali światowej, krajach OECD, Chinach i innych krajach oraz roczne zmiany popytu na poszczególne nośniki energii, w mln t, w latach 2005 do 2015 i w 2015r.

Światowa Agencja Energii przewiduje, że w 2016r. wystąpi zwiększone zużycie ropy naftowej. Ponadto, szczególnie w drugiej połowie 2016r. wzrastać będzie cena ropy naftowej.

Nawiązując do zapisów Światowego Szczytu Klimatycznego w Paryżu (listopad/grudzień 2015r.) wzrastać będzie zapotrzebowanie na niskoemisyjne nośniki energii, tj. odnawialne i gaz ziemny. Jednakże w dalszym ciągu świat potrzebował będzie dużych ilości kopalnych/organicznych nośników energii, aby pokryć światowe zapotrzebowanie na energię.

Źródło: Raport BP; Statistical Review of World Energy; Die Welt; Juni 2016r.

Oprac: Bronisław Jaworski

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876