loading...

12 września 1683 roku pod Wiedniem wojska polsko-habsburskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. W dziejach Polski nie było zwycięstwa, które wywołałoby większe uznanie, wręcz aplauz w kraju i poza jego granicami. Król Jan III Sobieski nie tylko potwierdził opinię pogromcy Turków, lecz na stałe zdobył miano wielkiego wodza. Tak mówiono i pisano o nim od Wysp Brytyjskich po azjatyckie stepy.

Dla Europy był to przełomowy moment. Turcja po klęsce pod Wiedniem przeszła do defensywy, a jej wielowiekowa walka o przeniesienie islamu w głąb kontynentu europejskiego została zahamowana.

Niestety Rzeczpospolita Obojga Narodów niewiele skorzystała na zwycięstwie. Co prawda rok po bitwie wiedeńskiej pomiędzy Polską, Austrią, papiestwem i Wenecją zawarto pakt zwany Ligą Świętą, której zadaniem była walka z Półksiężycem – aż do wyparcia Turcji z jej europejskich posiadłości. Niestety konflikt z Osmanami przeciągał się, w pewnej mierze na skutek częściowo rozbieżnych celów przyświecających poszczególnym koalicjantom. Wojna trwała aż do 1699 roku i zakończyła się traktatem w Karłowicach.

Najwięcej korzyści przyniósł on Austrii, która w 1686 roku odzyskała resztę Węgier ze stolicą, Budą, a potem zajęła też skrawki Chorwacji oraz część Siedmiogrodu. Korzyści odniosła także Rosja, która w roku 1686 za cenę przystąpienia do Ligi Świętej wymogła na Polsce zgodę na podpisanie trwałego pokoju zwanego pokojem Grzymułtowskiego. Ratyfikował on postanowienia rozejmu w Andruszowie w 1667 roku i oddał Rosji Kijów. Ogromne korzyści odniosła także Wenecja, która zdobyła między innymi Peloponez. Natomiast Rzeczpospolita, mimo wielu kosztownych kampanii i ogromnego wysiłku mobilizacyjnego, odzyskała tylko to, co utraciła w roku 1672, czyli Podole z Kamieńcem i prawobrzeżną Ukrainę. Wszystkie inne dalekosiężne plany polityczne króla zakończyły się fiaskiem.

Jak doszło do wiedeńskiej odsieczy, jaki był przebieg bitwy oraz czy sojusz z Austrią i ratowanie Wiednia było najlepszym rozwiązaniem dla Rzeczpospolitej, zastanowimy się w kolejnych materiałach poświęconych jednemu z największych zwycięstw oręża polskiego w naszej historii.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876