loading...

Wczoraj, 31 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów z garnizonu lubelskiego w 2018 roku. Insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podziękował za bardzo dobrą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny.

Podczas swojego wystąpienia insp. Robert Szewc przedstawił stan etatowy garnizonu, który liczy 4965 etatów. Pracę policjantów wspomaga 1255 pracowników policji – urzędników korpusu służby cywilnej oraz pracowników cywilnych.

Komendant Wojewódzki Policji insp. Robert Szewc omówił osiągnięcia lubelskich policjantów. Coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, skuteczne zwalczanie przestępczości narkotykowej, wysoka wykrywalność sprawców, to najistotniejsze dane podsumowujące pracę pionu kryminalnego.

W 2018 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 34.615 przy ich wykrywalności na poziomie 82,4%, w 2017 było to 77,6%. Wskaźnik z ubiegłego roku plasuje naszych policjantów na pierwszym miejscu w kraju. Średnia krajowa wykrywalność wynosi 74,1%. Z ogólnej liczby przestępstw 21.049 stanowiły przestępstwa kryminalne. Ich wykrywalność wyniosła 77,5%, co również plasuje nas na pierwszym miejscu, przy średniej krajowej 65,9%. Liczba przestępstw kryminalnych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła, wpływ na to miała zmiana przepisów karnych dotyczących przestępstw alimentacyjnych. Było ich 5627 podczas gdy w 2017 roku było 1281.

Spadki odnotowano natomiast w grupie przestępstw uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa – z 7607 w 2017 roku do 6581 w roku ubiegłym. Jest to grupa 7 wybranych przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Wykrywalność, jaką osiągnęli lubelscy policjanci plasuje nasz garnizon na drugiej pozycji w kraju. Najsłabiej jest z kradzieżami. Wykrywalność tego rodzaju przestępstw w 2017 roku wynosiła 42,9%, w ubiegłym 44,1%.

Policjanci garnizonu lubelskiego w 2018 r. zarekwirowali też łącznie 275 kg narkotyków, zlikwidowali 120 plantacji konopi indyjskich. Skutecznie walczyli z przestępczością gospodarczą. Stwierdzono 8135 przestępstw, co stanowi wzrost o 1560 w porównaniu z 2017 rokiem. Lubelska policja jest też skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia przestępców. Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w prowadzonych postępowaniach szacowana jest na ponad 45 mln zł, z kolei wartość mienia odzyskanego to 17,5 mln zł.

Poprawił się stan bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny. To był kolejny już rok, w którym utrzymała się tendencja spadkowa liczby wypadków drogowych i osób rannych. Odnotowano 1219 wypadków, w 2017 było ich o 19 więcej. Obrażenia w nich odniosło 1289 o 139 mniej niż w 2017. Co warto podkreślić o 13 osób zmniejszyła się liczba pieszych, którzy zginęli w wypadkach z 63 do 50. Niestety zanotowano też wzrost ogólnej liczby ofiar śmiertelnych, łącznie w wypadkach zginęło 179 osób o 22 więcej niż w roku 2017.

Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili 815.832 badań wobec kierujących na zawartość alkoholu tj. o 118.519 więcej niż w 2017 roku. Wykryli 1253 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymano 2322 uprawnienia do kierowania osobom, które w terenie zabudowanym przekroczyły prędkość o ponad 50 km/h.

Łęczna 1 lutego

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876