loading...

Od poniedziałku weszły w życie zmiany w prawie telekomunikacyjnym, które stanowią pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy Unii Europejskiej ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Nowe prawo ma zwiększyć uprawnienia – nas abonentów, którzy do tej pory byli zdecydowanie słabszą stroną tych umów.

Tekst dyrektywy znany jest od grudnia 2018 r. Kolejnym krokiem było przyjęcie Prawa komunikacji elektronicznej. Naszemu rządowi zajęło to dokładnie dwa lata.

Jedną z ważniejszych zmian, jakie właśnie weszły w życie, jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Abonenci mogą to zrobić przez e-mail, bez konieczności wizyty w oddziale czy wysyłania dokumentów listem poleconym. Ponadto operatorzy mają teraz obowiązek poinformowania klienta o wpłynięciu i potwierdzeniu takiego wypowiedzenia.

Co bardzo istotne, nie będzie już automatycznego przedłużania umów. Do tej pory operator nie miał obowiązku informowania klienta o tym, że jego umowa się skończyła i zostaje automatycznie przedłużona. Według nowych przepisów firmy muszą skontaktować się z klientem na minimum 30 dni przed końcem umowy i poinformować go o sposobach jej rozwiązania, a także przedstawić najkorzystniejsze pakiety, jakie mogą nam zaproponować.

Nowe przepisy przewidują też, że w okresie wypowiedzenia abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy. To rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych pakietów, aktywowanych „po okresie promocyjnym”, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie.

Inna istotna zmiana to możliwość monitorowania zużycia usług. Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego. Mówiąc prosto, mamy określony pakiet internetu mobilnego, w niektórych, ale nie we wszystkich firmach mogliśmy śledzić jak go wykorzystujemy. Teraz taką możliwość musi zapewnić firma i powiadomić nas skutecznie o wykorzystaniu pakietu.

Jeszcze bardziej istotna innowacja dotyczy przeniesienia dotychczasowego numeru między operatorami. Unijna dyrektywa nakłada obowiązek zachowania dłuższego czasu przeniesienia, a dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy!

Kolejna zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowania usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

Kolejnym etapem przyjmowania przez Polskę unijnych przepisów będzie przyjęcie tzw. prawa komunikacji elektronicznej (PKE) wraz z przepisami wprowadzającymi. Według ekspertów PKE ma doprowadzić do swoistej rewolucji w firmach telekomunikacyjnych, które mają rzutować m.in. na zasady zawierania umów z klientami, obsługę klienta, określanie ofert czy kwestie związane z płatnościami za oferowane usługi. Szczegóły będą znane w kolejnych miesiącach. Kiedy? Zależy to wyłącznie od polskiego rządu.

Łęczna 22 grudnia 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876