loading...

CBOS opublikował wyniki badań dotyczące religijności Polaków. Według nich w okresie 1992-2021 w Polsce obserwowany był powolny spadek poziomu wiary religijnej – z 94 proc. do 87,4 proc. i o wiele szybszy spadek praktyk religijnych – z 69,5 proc. do 42,9 proc. Najgwałtowniej wzrasta liczba niepraktykujących wśród osób w wieku 18-24 lata – w życiu religijnym uczestniczy tylko 23 proc. (we wcześniejszym badaniu - 69 proc.).

Opis badania stwierdza, że odsetek niewierzących wynosi obecnie 12,5 proc. Realizatorzy badania nie kuszą się jednak nawet o próbę oszacowania, na ile ten sondaż jest wiarygodny (na ile respondenci odpowiadają prawdziwie, a na ile ze zwykłego wygodnictwa odpowiadają według oczekiwań pytających). W sondażu brak też oddzielenia wiary w Boga, a utożsamianiem się z Kościołem Katolickim. Może z 10 lat temu takie podejście byłoby chociaż częściowo usprawiedliwione. Dzisiaj już nie. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia zajmę się tylko omówieniem wyników dotyczących religijności Polaków.

Za pewnik możemy (z przybliżeniem) przyjąć, że co najmniej 12,5 proc. rodaków w Boga nie wierzy. Tu też jest duże zróżnicowanie. W największych miastach, gdzie w 1992 roku odnotowano 91 proc. wierzących, obecnie stanowią oni 72,5 proc. W mniejszych miejscowościach poziom wiary religijnej także spadł, ale o około 6 punktów procentowych. Obiegowe pojęcie Polak katolik nie ma już racji bytu, a sondaż CBOS nie daje na nie odpowiedzi, bo ilu z wierzących wyznaje religię katolicką?

Jak więc według CBOS jest z praktykowaniem religii – różnych religii?

Z badania wynika, że odsetek regularnie praktykujących (kilka razy w tygodniu oraz raz w tygodniu) – spadł z 69,5 proc. w marcu 1992 roku do 42,9 proc. w sierpniu 2021 roku, w tym częściowo na rzecz praktykujących nieregularnie, a do tego rośnie odsetek niepraktykujących, który w 2021 roku wyniósł 24,1 proc. Z badań wynika, że „im wyższy poziom wykształcenia, tym niższy był i jest poziom regularnych praktyk religijnych, a wyższy niepraktykowania”. Przybywa niepraktykujących nie tylko w związku z wykształceniem (wzrost z 15,7 proc. w 1992 roku do 29 proc. w 2021 roku dla absolwentów wyższych uczelni) ale też miejscem zamieszkania. W największych miastach odsetek niepraktykujących sięgnął już 40,7 proc. Oznacza to, że ponad czterech na dziesięciu mieszkańców Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia czy Poznania nie ma żadnego kontaktu z Kościołem. Poziom praktyk religijnych wśród młodych respondentów w wieku 25-34 lata był jeszcze niższy: w 1992 roku było 8 proc. niepraktykujących, natomiast aktualnie to 30 proc.

Najmłodsza Polska (urodzeni w roku 1997 lub później) jest już niemal w jednej trzeciej niewierząca. W najmłodszej grupie wiekowej (18-24 lata) spadł też odsetek regularnie praktykujących – z 69 proc. do 23 proc. i urósł niepraktykujących – z 7,9 proc. do 36 proc. Co zastanawiające również wśród najstarszych, w wieku 65 lat lub więcej, poziom praktyk spadł – z 72,8 proc. regularnie praktykujących w 1992 roku do 56 proc. obecnie, a odsetek niepraktykujących w tym okresie wzrósł z 8,7 proc. do 17,5 proc.

Na marginesie, zastanawiam się na ile ostatni komunikat Episkopatu, wyraźnie skierowany przeciw emigracyjnej polityce PiS, a wzywający rząd do dopuszczenia organizacji humanitarnych nad granicę, wynika z Ewangelii? A na ile jest zrozumieniem, że polski KK od dłuższego czasu idzie wbrew przekonaniom dużej części swoich wyznawców, co przekłada się na takie a nie inne wskaźniki religijności Polaków. Czy KK ze swoją 1000 letnią historią zrozumiał to przed PiS?

Łęczna 25 listopada 2021

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876